Rozlúčka s letom na Mŕtvom ramene Váhu

Po minuloročnom úspešnom podujatí 29. augusta OOCR Podunajsko znova organizuje Rozlúčku s letom. Udalosť sa koná na Mŕtvom ramene Váhu, ktoré je jedno z najobľúbenejších miest pre obyvateľov Komárna. Súčasťou programu sú remeselnícke trhy a programy...


2019-08-26

Slávnostne otvorili požičovňu člnov a bicyklov

Požičovňa člnov pri Mŕtvom ramene Váhu bola 21.augusta slávnostne otvorená.

K dispozícii sú nielen lode a vodné bicykle, ale aj požičovňa bicyklov. Plánujú aj nákup iných plávajúcich zariadení, ako sú stojace surfy známe ako...


2019-08-22

Recyklácia nápojových kartónov

Nápojové kartóny, napríklad obaly z mlieka či džúsu, sú kompozitným obalovým materiálom. To znamená, že nie sú vyrobené z jedného materiálu. Najčastejšie sú tvorené zo 75 % papiera, 20 % plastu (polyetylén – PET) a z 5 %...


2019-08-13

Remeselnícke trhy a rodinný deň v Pevnosti

OOCR Podunajsko organizuje v sobotu 27. júla remeselné trhy a rodinný deň s bohatými  sprievodnými programami v Starej Pevnosti v Komárne. Cieľom tohto podujatia je oboznámenie sa s miestnymi a okolitými remeselníkmi z blízkeho okolia v kruhu miestnych obyvateľov či...


2019-07-26

Oznámenie

Správa z monitorovania kalamitného stavu komárov v meste Komárno a okolí TU

 

Stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so...


2019-07-11

Vážení občania

Nitriansky samosprávny kraj v rámci doplnenia Koncepcie rozvoja sociálnych služieb chce získať čo najviac podnetov od obyvateľov žijúcich na jeho území. Preto pripravili elektronický dotazník, ktorý je zameraný na prieskum potrieb a spokojnosti v oblasti poskytovania...


2019-07-09

Obnovený oddychový park Ráczkert bol odovzdaný

Vo štvrtok 4. júla bol oficiálne odovzdaný oddychový park v blízkosti Vodárenskej veže. Niektoré prvky financovali sponzori, ale väčšina z nich bola zakúpená z rozpočtu mesta.
V rámci úspešnej verejnej súťaže získalo mesto...


2019-07-04

Diskutovali o semafore na Alžbetinom moste

V mnohých prípadoch bol semafor problémom na konci Alžbetinho mostu v susednom Komárome, čo často viedlo k preťaženiu a dlhým radom vozidiel. V záujme riešenia tejto problematiky primátor Komárna Béla Keszegh inicioval stretnutie s príslušnými orgánmi...


2019-07-04

Zo Zlatého sudu bude hotel

Budova „Zlatý sud“, dnes známa ako Lehár, sa stala majetkom mesta v roku 2017 po výmene nehnuteľností medzi Univerzitou Hansa Selyeho a mestom Komárno. Univerzita už dlho nevyužívala budovu, takže jej stav sa stále zhoršoval. Mesto by si želalo, aby sa renovácia...


2019-07-01

Uskutočnila sa revitalizácia fit parku v Ružovom parku

Obnovený Ružový park bol 25. júna oficiálne odovzdaný obyvateľom. Hodnota obnovy je takmer 55 000 eur. Okrem odpočinku poskytuje obyvateľom aj aktívnu relaxáciu.

Renovácia Ružového parku bola realizovaná na poslanecký návrh Tímey...


2019-06-26


[1]      «      1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |    10    |    11    |    12    |    13    |    14    |    15    |    16    |    17      »      [115]