MESTO

TURIZMUSOznámenie

Mestský úrad Komárno, oddelenie daní a poplatkov Vám dáva na vedomie nasledovné:

V súlade s ustanoveniami zákona o miestnych daniach do 31. januára 2020 je povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností pre tých občanov a ostatné subjekty,...


2020-01-27

Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno nariadila dňa 13.1.2020 vykonať opatrenia pri zistení a potvrdení choroby – vtáčej chrípky.
Na základe vydaného nariadenia žiadame vykonať súpis všetkých chovov hydiny, holubov a...


2020-01-14

Mesto privítalo prvého Komárňana

Prvé komárňanské bábätko sa narodilo hneď prvý januárový deň. Malého Tomáška a jeho mamičku navštívilo aj vedenie mesta.
 

Tomáško Gál sa narodil 1. januára 2020 o 12.48, meral 47 cm a vážil 2950 gr. Napriek...


2020-01-02

Upozornenie na pohyb podozrivých osôb

Mesto Komárno upozorňuje obyvateľov mesta Komárna na pohyb podozrivých osôb v miestach bydliska. Podozrivé osoby sa predstavujú ako pracovníci spoločnosti Clean City spol. s.r.o. a oslovujú obyvateľov mesta s ponukou pomocných prác ako sú zametanie a zber komunálne...


2020-01-02

Rozvojové aktivity v roku 2019

Kuchyne
Bolo obnovených 5 kuchýň v základných školách a vytvorená úplne nová kuchyňa v ZŠ Rozmarínová v celkovej hodnote 938 000 eur. Boli vymenené nielen rozvody (elektrina, voda, plyn) a kanalizácia, ale kuchyne dostali aj...


2019-12-30

Silvestrovská zábava na Klapkovom námestí

Ani tento rok nebude chýbať koncoročná veselica na Klapkovom námestí. Finančné prostriedky vyčlenené na tento účel mesto Komárno poslalo pre obete prešovskej tragédie, ale vďaka sponzorom sa spoločná rozlúčka so starým rokom predsa len uskutoční.Ďalej


2019-12-30

Odvoz odpadu počas vianočných sviatkov

Príslušný odbor mestského úradu oznamuje občanom mesta, že odvoz odpadu bude počas vianočných sviatkov prebiehať nasledovne:
- 24. decembra 2019 (Štedrý deň) podľa bežného harmonogramu,
- 25. decembra 2019 (1. sviatok vianočný) podľa bežného...


2019-12-17

Komárno hľadá brigádnikov na odhŕňanie snehu

Mesto Komárno sa pripravuje na príchod zimy. Podľa parlamentom schválenej novely prešla povinnosť  starostlivosti  o chodníky na mestá a obce. V správe Komárna je viac ako 67 km chodníkov, o ktoré sa mesto musí v prípade sneženia za krátky čas...


2019-11-27

Postarajme sa o ľudí v ťažkých životných podmienkach

V každom meste sa vyskytuje problém bezdomovcov, vrátane aj mesta Komárna. Dôvody, že prečo sa niekto dostal na ulicu, sú rôzne, ale je dôležité podať pomocnú ruku odkázaným najmä v zimných mesiacoch. Sociálni pracovníci pracujú na postupnom...


2019-11-26

Mesto sa rozhodlo založiť nový útulok

V Komárne je neustála starostlivosť o túlavé psy
 

Mesto Komárno dlhodobo spolupracuje s útulkom pre zvieratá v Hadovciach, presnejšie s Regionálnym centrom - Sloboda zvierat Komárno. Vedúca tohto centra Agneša Jelínková v...


2019-11-25


[1]      «      2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |    10    |    11    |    12    |    13    |    14    |    15    |    16    |    17    |    18      »      [119]