MESTO

TURIZMUSPetícia za opravu Vážskeho mosta

Veľmi rýchlo pribúdajú podpisy za opravu Vážskeho mosta a vybudovanie kruhového objazdu pri odbočke na obec Iža. Podpisy sa zbierajú už aj na petičných hárkoch. Mesto Komárno v plnej miere podporuje túto iniciatívu, ale aj v samotnom petičnom výbore je niekoľko...


2019-11-22

Rozvoj cykloturistiky v Podunajskom regióne

OOCR Podunajsko – Dunamente Vás tentokrát srdečne pozýva na konferenciu s názvom „Rozvoj cykloturistiky v Podunajskom regióne“, ktorá sa organizuje v Dôstojníckom pavilóne, v Komárne dňa 26. novembra 2019 od 9:00 hodiny.

Ďalej


2019-11-22

Ondrejský jarmok

Už aj v minulých storočiach sa centrálne trhoviská a jarmoky vždy nachádzali v blízkosti hradov a pevností. Výnimočnosťou tradičného komárňanského Ondrejského jarmoku je práve to, že vyvoláva nálady a pripomína pocity historických...


2019-11-05

Spomínajme dôstojne na zosnulých

Keď sa blíži Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých, čoraz viac ľudí navštevuje cintoríny v Komárne. Mesto už viackrát podporilo množstvo iniciatív a pripojilo sa k nim v prospech zlepšenia bezpečnosti a vzhľadu...

2019-10-31

Halloween v pevnosti

Jedným z najlepších podujatí OOCR Podunajsko boli Nočné prehliadky komárňanskej Pevnosti. V tomto roku sa pripravilo 9 úspešných nočných prehliadok s viac ako 300 účastníkmi. Je pozoruhodné a dôležité poznamenať, že podujatie si obľúbili...


2019-10-29

Neobvyklé jesenné čistenie

 Z dôvodu dopravných obmedzení na Vážskom moste v Komárne sa tohtoročné jesenné čistenie mesta uskutoční neobvyklýmspôsobom. Pre vozidlá spoločnosti CLEAN CITY spol. s r.o., ktorá vykonáva odvoz odpadu na území mesta Komárno, bola...


2019-10-15

Mesto rozširuje monitorovací kamerový systém

Jednou z najdôležitejších úloh mestskej polície je udržiavanie verejného poriadku v meste, udržiavanie čistoty na uliciach, verejných priestranstvách a iných verejných miestach mesta a prispievanie k ochrane verejného majetku.
Z tohto dôvodu sa v Komárne...


2019-10-11

Komárno dostalo špeciálne ocenenie EnviroMesto 2019

Mesto Komárno sa zúčastnilo súťaže Ministerstva životného prostredia SR a Slovenskej agentúry životného prostredia EnviroMesto 2019. Pre mestské samosprávy je táto súťaž príležitosťou bilancovať  výsledky svojho úsilia v prospech enviromentu a...


2019-10-10

Komárno ponúka na predaj bývalú Polikliniku

Mesto Komárno, ako vlastník nehnuteľnosti, ponúka na predaj formou obchodnej verejnej súťaže stavbu so súpisným číslom 185 spolu s pozemkom: bývalú Polikliniku nachádzajúcu sa na Námestí generála Klapku, na pozemku s parcelným číslom 950 v...


2019-10-04

Remeselnícke trhy pri múroch Pevnosti

Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Podunajsko organizuje ďalšie Remeselnícke trhy, tentokrát v parkovisku pred Pevnosťou (Hradná ul.). Podujatie sa uskutoční 5. októbra v sobotu.

Turistická organizácia pripravuje túto udalosť už po 3....


2019-10-03


[1]      «      3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |    10    |    11    |    12    |    13    |    14    |    15    |    16    |    17    |    18    |    19      »      [119]