MESTO

TURIZMUSÚcta k starším

Október je mesiac, ktorý je oslavou jesene života a pripomienkou úcty k všetkým starším ľuďom. Mesto Komárno pri príležitosti Mesiaca úcty k starším každoročne pripravuje pre našich seniorov milé potešenie v podobe rôznych programov. Ďalej


2019-09-30

Pozvánka na odborné sympózium

Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Nitre Vás v spolupráci s Podunajským múzeom v Komárne pozýva na odborné sympózium.

Dátum: 25. - 26. septembra 2019

Miesto: Podunajské múzeum, Komárno, Palátínova...


2019-09-20

Vyjadrenie nespokojnosti so stavom Vážskeho mosta

Zasadnutie mestského zastupiteľstva sa konalo 12. septembra. Mestské zastupiteľstvo v Komárne vyjadruje svoju nespokojnosť so stavom mosta cez rieku Váh a opatreniami, ktoré tam boli prijaté a realizované. Na zasadnutí poslanci prijali uznesenie a poukazujú na niekoľko...


2019-09-13

Posilňuje sa proklientsky systém Mestského úradu

Mestský úrad v Komárne posilňuje svoj zákaznícky a administratívny systém, ktorý sa v súlade so súčasnými modernými informačnými technológiami usiluje poskytnúť obyvateľstvu čo najpohodlnejšiu a najrýchlejšiu pomoc pri...


2019-09-05

Školské kuchyne v Komárne budú úplne obnovené

Za takmer jeden milión eur obnovujú 5 školských kuchýň v Komárne a vybudovaná bola jedna úplne nová kuchyňa, čím sa 30 až 40 rokov zanedbané stavy dávajú do poriadku. Denne tam pripravujú 3 500 obedov pre školákov,...


2019-09-05

Mestské inštitúcie získali dotácie z eurofondu

Mestské kultúrne stredisko a Zariadenie pre seniorov na Špitálskej ulici uspeli so svojimi žiadosťami o finančný príspevok na podporu zlepšenia energetickej účinnosti svojich budov.


Mestské kultúrne stredisko vo svojej žiadosti predloženej na Enviromentálny...


2019-09-03

Rozlúčka s letom na Mŕtvom ramene Váhu

Po minuloročnom úspešnom podujatí 29. augusta OOCR Podunajsko znova organizuje Rozlúčku s letom. Udalosť sa koná na Mŕtvom ramene Váhu, ktoré je jedno z najobľúbenejších miest pre obyvateľov Komárna. Súčasťou programu sú remeselnícke trhy a programy...


2019-08-26

Slávnostne otvorili požičovňu člnov a bicyklov

Požičovňa člnov pri Mŕtvom ramene Váhu bola 21.augusta slávnostne otvorená.

K dispozícii sú nielen lode a vodné bicykle, ale aj požičovňa bicyklov. Plánujú aj nákup iných plávajúcich zariadení, ako sú stojace surfy známe ako...


2019-08-22

Recyklácia nápojových kartónov

Nápojové kartóny, napríklad obaly z mlieka či džúsu, sú kompozitným obalovým materiálom. To znamená, že nie sú vyrobené z jedného materiálu. Najčastejšie sú tvorené zo 75 % papiera, 20 % plastu (polyetylén – PET) a z 5 %...


2019-08-13

Remeselnícke trhy a rodinný deň v Pevnosti

OOCR Podunajsko organizuje v sobotu 27. júla remeselné trhy a rodinný deň s bohatými  sprievodnými programami v Starej Pevnosti v Komárne. Cieľom tohto podujatia je oboznámenie sa s miestnymi a okolitými remeselníkmi z blízkeho okolia v kruhu miestnych obyvateľov či...


2019-07-26


[1]      «      4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |    10    |    11    |    12    |    13    |    14    |    15    |    16    |    17    |    18    |    19    |    20      »      [119]