MESTO

TURIZMUSOznámenie

Správa z monitorovania kalamitného stavu komárov v meste Komárno a okolí TU

 

Stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so...


2019-07-11

Vážení občania

Nitriansky samosprávny kraj v rámci doplnenia Koncepcie rozvoja sociálnych služieb chce získať čo najviac podnetov od obyvateľov žijúcich na jeho území. Preto pripravili elektronický dotazník, ktorý je zameraný na prieskum potrieb a spokojnosti v oblasti poskytovania...


2019-07-09

Obnovený oddychový park Ráczkert bol odovzdaný

Vo štvrtok 4. júla bol oficiálne odovzdaný oddychový park v blízkosti Vodárenskej veže. Niektoré prvky financovali sponzori, ale väčšina z nich bola zakúpená z rozpočtu mesta.
V rámci úspešnej verejnej súťaže získalo mesto...


2019-07-04

Diskutovali o semafore na Alžbetinom moste

V mnohých prípadoch bol semafor problémom na konci Alžbetinho mostu v susednom Komárome, čo často viedlo k preťaženiu a dlhým radom vozidiel. V záujme riešenia tejto problematiky primátor Komárna Béla Keszegh inicioval stretnutie s príslušnými orgánmi...


2019-07-04

Zo Zlatého sudu bude hotel

Budova „Zlatý sud“, dnes známa ako Lehár, sa stala majetkom mesta v roku 2017 po výmene nehnuteľností medzi Univerzitou Hansa Selyeho a mestom Komárno. Univerzita už dlho nevyužívala budovu, takže jej stav sa stále zhoršoval. Mesto by si želalo, aby sa renovácia...


2019-07-01

Uskutočnila sa revitalizácia fit parku v Ružovom parku

Obnovený Ružový park bol 25. júna oficiálne odovzdaný obyvateľom. Hodnota obnovy je takmer 55 000 eur. Okrem odpočinku poskytuje obyvateľom aj aktívnu relaxáciu.

Renovácia Ružového parku bola realizovaná na poslanecký návrh Tímey...


2019-06-26

Občianske fóra v Kave a Novej Stráži

V uplynulých dňoch miestna samospráva zorganizovala stretnutie s obyvateľmi s cieľom poskytnúť informácie o plánovanom vývoji, diskutovať o aktuálnych otázkach a aby mohli naformulovať svoje požiadavky.
V sobotu 22. júna večer sa na stretnutí s obyvateľmi v...


2019-06-26

Ruší sa letecká dezinsekcia proti komárom

Na žiadosť obyvateľov sa ruší letecká dezinsekcia proti komárom

Mesto Komárno naplánovalo aplikáciu leteckého postreku komárov na stredu 26. júna. V pláne bolo doplnenie pozemnej aplikácie v prospech úspešného ...


2019-06-26

Ocenili najúspešnejších žiakov a študentov v Komárne

Vedenie mesta Komárno 20. júna slávnostne prijalo vo veľkej sále Dôstojníckeho pavilónu 55 najúspešnejších žiakov základných a študentov stredných škôl v Komárne.
 

Primátor mesta poďakoval žiakom a...


2019-06-21

Oznámenie

Letecká dezinsekcia komárov a dvojnásobný rozpočet

Mesto Komárno zdvojnásobuje rozpočet na likvidáciu komárov, ale obrátilo sa aj na Ministerstvo životného prostredia SR s prosbou o finančnú pomoc na ďalšiu dezinsekciu komárov....


2019-06-21


[1]      «      5    |    6    |    7    |    8    |    9    |    10    |    11    |    12    |    13    |    14    |    15    |    16    |    17    |    18    |    19    |    20    |    21      »      [119]