MESTO

TURIZMUSEkologické kúpele s parkovaním zdarma

Začiatkom júna otvorilo svoje brány komárňanské termálne kúpalisko. Na jar sa uskutočnila rekonštrukcie filtračného zariadenia veľkého bazéna, takže komárňanské kúpele ponúkajú návštevníkom ešte modernejšie...


2019-06-18

Komárno žiada ministerstvo o pomoc

Daždivé a teplé počasie, ako aj vysoká hladina vody, boli príčinou, že sa v mnohých regiónoch objavila rozsiahla invázia komárov. Niektoré obce začali bojovať proti nim, ale vzhľadom na rozsah invázie je účinnosť ich ničenia obmedzená. Komáre sa...


2019-06-17

Noví vedúci oddelení Mestského úradu

Nové mestské vedenie postupne vyhlasuje výberové konania na všetky vedúce posty na Mestskom úrade v Komárne. V druhom kole boli vyhlásené tri miesta. Od 1. júna boli vymenovaní dvaja noví vedúci, zatiaľ čo jedna predošlá vedúca...


2019-06-14

V lete sa otvorí požičovňa lodí

V polovici leta bude otvorená požičovňa lodí pri Mŕtvom ramene Váhu, kde budú k dispozícii nielen lode a vodné bicykle, ale aj bufet a požičovňa bicyklov. Cieľom je vytvoriť také miesto na odpočinok, ktoré bude slúžiť rovnako miestnym obyvateľom i turistom.

Na jar...


2019-06-05

V Komárne sa vytvoria nové parkovacie miesta

V Komárne sa zmení parkovacia politika, ktorej primárnym účelom je regulovať mestskú premávku a zlepšiť dopravné podmienky. Časové pásmo parkovného sa zníži, tarify sa zmenia a počet parkovacích miest sa zvýši.
S výrazným...


2019-06-05

Obnova školských kuchýň v Komárne začala

Ako v prvej zo šiestich  základných škôl v Komárne začali práce na obnove školskej kuchyne v ZŠ na Rozmarínovej ulici. V tejto škole bude v podstate vybudovaná a novozariadená kuchyňa v jestvujúcich priestoroch. Z dôvodu predpokladaného...


2019-06-03

Uskutočnil sa zápis detí do materských škôl

Zápisy do komárňanských materských škôl sa začali 2. mája. Do 30. júna vydá riaditeľka materskej školy rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy. Týka sa to detí vekovej kategórie od 3 do 6 rokov. V...


2019-05-21

Pokračuje oprava chodníkov

Aj v tomto roku je naplánované pokračovanie ucelenej opravy chodníkov v našom meste. Opravy boli začaté ešte v roku 2016 a pokračovali aj v ďalších rokoch. Mesto tento rok zo schváleného rozpočtu v hodnote 150 000 eur realizuje ďalšie opravy chodníkov v...


2019-05-17

Upozornenie na úhradu daňových nedoplatkov

V nasledujúcich dňoch sa doručia do domácností výzvy na zaplatenie daní a poplatkov.
Mestský úrad v Komárne upozorňuje daňovníkov, aby pozorne čítali všetky informácie uvedené v doručených rozhodnutiach. Dôsledné prečítanie...


2019-05-16

Komárno opäť získalo dotáciu

Komárno opäť získalo dotáciu v hodnote takmer pol milióna eur

Opatrovateľskú službu v Komárne podporí dotácia. Nenávratný finančný príspevok vo výške 498 750 eur získalo mesto cez operačný program...


2019-05-16


[1]      «      6    |    7    |    8    |    9    |    10    |    11    |    12    |    13    |    14    |    15    |    16    |    17    |    18    |    19    |    20    |    21    |    22      »      [119]