MESTO

TURIZMUSOdovzdali zrekonštruovanú strechu kasárenskej budovy

Dňa 26. februára 2019 za účasti ministerky kultúry SR pani Ľubice

Laššákovej slávnostne odovzdali zrekonštruovanú časť strechy Kasárenskej budovy v Novej pevnosti v Komárne.

 

 

 Ďalej


2019-02-27

Vážení občania

Mestský úrad Komárno, oddelenie daní a poplatkov Vám dáva na vedomie nasledovné:

Do 31. januára 2019 bola zákonná povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností
pre tých daňovníkov, ktorí v roku 2018
- nadobudli do...


2019-02-25

Výzva na zaplatenie nedoplatkov

Mesto Komárno vyzýva občanov a aj právnické osoby – daňovníkov na uhradenie svojich
nedoplatkov na dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty, dani
za nevýherné hracie prístroje a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné...


2019-02-25

#MYSMEEÚ

Existuje na Slovensku širší politický a spoločenský konsenzus o postavení a mieste

SR v EÚ? Čo vlastne znamená byť občanomčlenského štátu EÚ? Aké výhody, ale

aj záväzky toto členstvo prináša? Aký bude...


2019-02-22

Výzva na čerpanie finančných prostriedkov

Mesto Komárno vo svojom rozpočte na rok 2019 schválilo 10 tisíc eur na financovanie
projektov, ktorých cieľom je zlepšenie kvality života, životného prostredia a ochrana
našich prírodných hodnôt. Finančnú dotáciu je možné použiť v...


2019-02-21

POZVÁNKA

Národná kultúrna pamiatka - Pevnosť v Komárne s budovou kasárne patrí medzi najvýznamnejšie pamiatky vojenskej architektúry a je evidovaná na predbežnom zozname svetového kultúrneho dedičstva.
V roku 2018 bola ďalšia časť objektu kasárne...


2019-02-20

Mesto zastavuje neúmerné exekúcie

Neúmerne vysoká miera exekučných trov vyvolala oprávnené rozhorčenie obyvateľov, ktorí museli riešiť svoje predchádzajúce zlyhania vo forme nedoplatkov za dane, či odvoz komunálneho odpadu. Z poplatku, ktorý si účtuje exekútor, ide o zväčša o...


2019-02-18

Viac peňazí na šport a kultúru

Poslanci mestského zastupiteľstva na svojom prvom tohoročnom zasadnutí rozhodli o dotáciách pre šport a kultúru. Mesto investuje do športu zhruba 1 milión eur, ale značná je aj podpora kultúry.

V posledný januárový deň rozhodli poslanci o...


2019-02-18

Renovujú všetky školské kuchyne

Jednou z hlavných položiek rozpočtu Komárna na tento rok je renovácia školských kuchýň. Ide nielen o nápravu zanedbaného stavu, ale aj o zvyšovanie kapacity, keďže stravníkov kvôli takzvaným "bezplatným obedom" pribudne. V školských...


2019-02-18

Rekonštrukcia strechy kasárne v pevnosti - 2. etapa

"REKONŠTRUKCIA KROVU A STRECHY KASÁRENSKEJ BUDOVY V NOVEJ PEVNOSTI V KOMÁRNE - II. ETAPA"

Záchrana, obnova a prezentácia národnej kultúrnej pamiatky "Pevnosť" v Komárne patrí medzi priority mesta Komárna. Postupne od roku 2003, keď túto...


2019-01-16


[1]      «      9    |    10    |    11    |    12    |    13    |    14    |    15    |    16    |    17    |    18    |    19    |    20    |    21    |    22    |    23    |    24    |    25      »      [119]