MESTO

TURIZMUSOslavy folklóru


2021-08-13

Oznámenie o vykonaní postreku

HARMONOGRAM! Oznamujeme obyvateľom mesta, že v súlade s podmienkami dezinsekčného zásahu zameraného na zníženie výskytu komárov v meste Komárno, sa pozemný postrek uskutočňuje denne ráno medzi 5.30-7.30 hod. a večer v čase medzi 19.30-21.30 hod. (v závislosti od...


2021-08-10

Podchod pod železničnou stanicou bude dočasne uzavretý

Oznamujeme obyvateľom, že dňa 9.7.2021 (piatok) v čase od 8,00 hod. do 14,00 hod. bude podchod pod železničnou stanicou na Košickej ul. uzatvorený z dôvodu prebiehajúcich stavebných prác na oprave chodníka na tejto ulici. Za pochopenie a súčinnosť ďakujeme.

 

Ďalej


2021-07-08

Milosť pre slovenskú bravčovinu

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno požiadala o zverejnenie článku, týkajúceho sa chovu domácich ošípaných. V prípade otázok sa priamo obráťte na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu v...


2021-06-04

Deň detí v požičovni člnov


2021-06-03

Slnovrat na Dunaji


2021-05-25

Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie štipendia


2021-05-05

Rekonštruujú trh pri pevnosti

Cieľom je vytvoriť pohodlné, kvalitné a dobré trhovisko

Hradný trh, pod múrmi Novej pevnosti, v blízkosti Leopoldovej brány, by fungoval, ak by to umožňovali epidemické obmedzenia. Avšak dovtedy, kým trh povolia, uskutoční sa jeho rekonštrukcia.Ďalej


2021-05-04

OOCR Podunajsko má ďalšieho silného partnera

V Oblastnej organizácii cestovného ruchu Podunajsko, v ktorej naše mesto zastáva vedúcu úlohu, nastali zmeny. Z regionálneho zoskupenia zameraného na rozvoj cestovného ruchu vystúpilo Štúrovo, však zoskupenie získalo nového člena - mesto Nové...


2021-05-04

Mestský úrad bude opäť otvorený v plnom rozsahu

Mestský úrad Komárno bude od 3. mája fungovať v plnom režime, k dispozícii budú všetky odbory a oddelenia mestského úradu. V platnosti naďalej ostávajú preventívne hygienické opatrenia na obmedzenie šírenia koronavírusu.
Ďalej


2021-04-30


[1]      «      1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |    10    |    11    |    12    |    13    |    14    |    15    |    16    |    17      »      [119]