MESTO

TURIZMUSOznámenie

Oznamujeme cteným občanom, že pokladne mestského úradu a overovanie budú dňa 29.03.2018 (štvrtok) z technických príčin otvorené v čase 

od 8:00 do 12:00 hod.
 
Dňa 29.03.2018  od 13:00 do 14:30 hod. podateľňa bude zabezpečená na...

2018-03-29

Tanečný sviatok v modernom štýle

Tanec je zobrazenie reálnej skutočnosti pohybom. Vyjadruje city, nálady, obsah nejakého deja, niekedy len ťažko opísateľný zážitok. Je to umelecký pohyb a musí spĺňať nielen estetické kritériá a požiadavky, ale aj zákonitosti tanečnej techniky. Ďalej


2018-03-28

40. zasadnutie MZ

40. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne sa konalo dňa 22. marca 2018.

Pozrite si nezostrihaný, úplný videozáznam z rokovania pléna.

Program a dokumenty zasadnutia nájdete Ďalej


2018-03-26

Odvoz odpadu počas veľkonočných sviatkov

Príslušný odbor mestského úradu oznamuje občanom mesta, že odvoz odpadu bude počas veľkonočných sviatkov prebiehať nasledovne:
- 30. marca 2018 (na Veľký piatok) podľa bežného harmonogramu,
- namiesto 2. apríla 2018 (Veľkonočný pondelok) sa odvoz...


2018-03-23

Informácie ohľadne pretekov Bridgestone 44. Medzinárodn

1. organizátor:  Bežecký spolok Európa v Komárome (KEFE)
2. Dátum konania pretekov  22.apríl 2018 (nedeľa)
3. Štart pretekov: 12.00 hod, - od Športovej haly v Komárome (MR).(Czuczor  Gergely u. 65)
4. Dôležité je, aby  ten, kto sa chce...


2018-03-23

VÝZVA štátneho archívu

V tomto roku si pripomíname výročie viacerých dôležitých historických udalostí, rozpad Rakúsko-Uhorska a vznik Československej republiky v r. 1918, obrodný proces a vstup vojsk Varšavskej zmluvy v r. 1968 a vznik Slovenskej republiky v r. 1993. Zámerom tunajšieho...


2018-03-21

Na šport pôjde podstatne viac peňazí

V tomto roku opäť vzrástla suma, ktorú samospráva vyčlenila z rozpočtu na šport. Okrem doterajšej položky v tomto roku pribudli peniaze na opravu športových zariadení a osobitným cieľom je podporia komárňanských športovcov.
Na prvom zasadnutí...


2018-03-21

BRIDGESTONE 44. MEDZINÁRODNÝ POULIČNÝ BEH KOMÁRNO - KO

PROPOZÍCIE:
ORGANIZÁTOR: Bežecký spolok Komárom-Európa (KEFE - Komárom)
Patronát nad pretekmi majú: Dr. Attila Molnár – primátor Mesta Komárom /HU/, Ing. László Stubendek - primátor Mesta Komárno...


2018-03-19

Vyhlásenie fotografickej súťaže

Občianske združenie Franza Lehára pri príležitosti Roka Franza Lehára 2018 v Komárne vyhlasuje medzinárodnú fotografickú súťaž s názvom „Lehárove diela na scéne“. Uzávierka prihlášok: 31. augusta 2018Ďalej


2018-03-16

Športovci roka 2017

Športovci ocenení za dosiahnuté výsledky v roku 2017:

Štafeta quadrathlon – juniori
Juniorská štafeta Quadrathlon  v zastúpení Miriama Szászová, Marko Ujváry, Bibiana Grolmusová. Získali na...


2018-03-14


[1]      «      17    |    18    |    19    |    20    |    21    |    22    |    23    |    24    |    25    |    26    |    27    |    28    |    29    |    30    |    31    |    32    |    33      »      [119]