MESTO

TURIZMUSInfomácie pre občana po novom

Informovanie občanov o činnosti mesta, samosprávy či úradu patrí medzi základné povinnosti samosprávy. Zmena informačného systému mesta prináša mnohé vylepšenia týkajúce sa transparentného fungovania mesta Komárno. V článku by sme...


2018-03-13

Jarné čistenie mesta

Mesto Komárno oznamuje všetkým občanom, že v období 16. marca  - 09. apríla  2018  sa uskutoční jarné čistenie mesta.
Odpad môžu obyvatelia ukladať do veľkorozmerných kontajnerov, ktoré budú rozmiestnené na verejných...


2018-03-12

39. zasadnutie MZ

39. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne sa konalo dňa 1. marca 2018.

Pozrite si nezostrihaný, úplný videozáznam z rokovania pléna.

Program a dokumenty zasadnutia nájdete Ďalej


2018-03-05

Obnova komunikácie - výmena plynovodu

Vážení občania!

Mesto Komárno Vás s úctou informuje, že od 6.marca.2018 do 7.apríla 2018 na ulici Eötvösa (na úseku medzi Záhradníckou a Špitálskou ulicou), pred obnovou miestnej komunikácie sa pokračujú práce výmeny NTL...


2018-03-02

38. zasadnutie MZ - pokračovanie

Pokračovanie 38. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne sa konalo dňa 14. februára 2018.

Pozrite si nezostrihaný, úplný videozáznam z rokovania pléna.

Program a dokumenty zasadnutia nájdete Ďalej


2018-02-16

38. zasadnutie MZ

38. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne sa konalo dňa 8. februára 2018.

Pozrite si nezostrihaný, úplný videozáznam z rokovania pléna.

Program a dokumenty zasadnutia nájdete Ďalej


2018-02-16

Porucha vodovodu na ul. Hlavná v mestskej časti Kava

Na ul. Hlavná sa zistila porucha na verejnej časti vodovodu. Poruchu naši zamestnanci zamerali zameriavacím prístrojom ENIGMA a zistili presné miesto úniku vody. Porucha bola identifikovaná v rámci preventívneho plánu znižovania strát na verejnom vodovode....


2018-02-15

Zmena prijímania stránok

Dňa 21.02.2018 a 26.02.2018 Spoločný stavebný úrad Komárno nebude prijímať stránky z dôvodu školenia zamestnancov. Za pochopenie ďakujem.

Ing. Róbert Bolyo, vedúci...


2018-02-13

Priznanie k dani z nehnuteľnosti

Mnohí z obyvateľov mesta, ktorí v roku 2017 nadobudli vlastníctvo alebo počas roka 2017 zmenili vlastníctvo k nehnuteľnosti (kúpili, zdedili, predali, darovali,..).

Je potrebné pripomenúť, že v zmysle zákona zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom...


2018-01-24

Nový dopravný poriadok na základe pripomienok

Koncom vlaňajšieho roku bola rozšírená Komenskéh ulica a vymenené boli aj semafory. Nové riadenie križovatky sa čiastočne odlišovalo od predchádzajúceho, a tak nový systém priebežne, na základe pripomienok občanov, dolaďujú.
Ďalej


2018-01-23


[1]      «      18    |    19    |    20    |    21    |    22    |    23    |    24    |    25    |    26    |    27    |    28    |    29    |    30    |    31    |    32    |    33    |    34      »      [119]