MESTO

TURIZMUSČestný občan mesta Komárna a Pro Urbe

V piatok 12. júna primátor mesta Béla Keszegh slávnostne odovzdal ocenenia - Čestný občan mesta Komárna a Pro Urbe. Na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva sa čestným občanom mesta Komárna stal emeritný biskup Géza Erdélyi a ocenenie Pro Urbe...


2020-06-15

Školské zariadenia mesta otvárajú

Od 1. júna (pondelok) otvárajú školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno (materské školy, základné školy, školské kluby, zariadenia školského stravovania)

 

Rozhodnutie nájdete : Ďalej


2020-05-28

JARNÉ UPRATOVANIE MESTA

Oznamujeme našim občanom, že je tu čas jarných prác a jarného upratovania. Mesto Kománro v mesiacoch máj a jún 2020 zabezpečí bezplatný odvoz biologického (zeleného) odpadu a veľkoobjemného odpadu (starý nábytok,...


2020-05-05

Zmeny vo vybavovaní na matričnom úrade

Vyhlásenie mimoriadnej situácie v SR spôsobilo značný zásah aj do vybavovania životných udalostí občanov SR matričnými úradmi na území SR.

Z uvedeného dôvodu Ministerstvo vnútra ohľadom vydávania úradných...


2020-04-23

Mimoriadna podpora pre obyvateľov v nepriaznivej situácii

Mesto poskytne finančnú pomoc pre tých, ktorí sa ocitli v nepriaznivej situácii pre koronavírus. Primátor mesta, Béla Keszegh, v rámci svojej kompetencie vyčlenil na tento účel určité finančné prostriedky. Mesto sa pokúsi pomôcť v takých...


2020-04-21

Zmeny pri platení miestnych daní

Vyrubenie daní a poplatkov pribiehalo v uplynulých rokoch v apríli. Vzhľadom na situáciu spôsobenú koronavírusom, mestský úrad značne posunul splatnosť týchto poplatkov na koniec septembra.  Takto majú obyvatelia Komárna ( takmer 150-dňová splatnosť) ...


2020-04-21

Odvoz odpadu počas veľkonočných sviatkov

Príslušný odbor mestského úradu oznamuje občanom mesta, že odvoz odpadu bude počas veľkonočných sviatkov prebiehať nasledovne:

- 10. apríla 2020 (na Veľký piatok) podľa bežného harmonogramu,
- taktiež triedený zber jednotlivých zložiek...


2020-04-08

Zápis detí do prvého ročníka

Oznámenie o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v meste Komárno 

Mesto Komárno oznamuje Váženým rodičom, že zápis do 1. ročníka ZŠ na školský...


2020-04-02

Informácia pre občanov - pomoc pri nakupovaní

Vzhľadom na vyhlásený mimoriadny stav na území Slovenskej republiky, Mesto Komárno žiada obyvateľov, ak potrebujú pomoc pri nakupovaní  resp.  pokiaľ majú vedomosť o starých, chorých alebo osamelých spoluobčanov, ktorí potrebujú pomoc pri...


2020-03-16

Školské zariadenia mesta sú zatvorené

Od 13. marca (piatok) do 29. marca budú v Komárne zatvorené všetky školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (materské školy, základné školy, školské jedálne, centrum voľného času a základná umelecká...


2020-03-13


[1]      «      1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |    10    |    11    |    12    |    13    |    14    |    15    |    16    |    17      »      [119]