MESTO

TURIZMUS


Komárno slávi 100. ročného obyvateľa

17. septembra 2011 sa dožila nevšedného jubilea pani Anna Pasternáková. Pri tejto príležitosti jej primátor mesta Komárno JUDr. Anton Marek gratuloval a zaželal pevné zdravie aj na nasledujúce roky. Počas krátkej návštevy u oslávenkyne sme sa dozvedeli jej pestrý životný príbeh, ktorý nám porozprával jej syn. Pani Anna sa narodila na území Maďarska, v roku 1944 prišla do Komárna a vydala sa. Odvtedy žije v Komárne. Zaujímavosťou je, že aj napriek vysokému veku sa niekoľko krát týždenne rozpráva cez internet so svojím vnukom, ktorý je v zahraničí.
  Jubilantke ešte raz gratulujeme a želáme všetko dobré v nasledujúcich rokoch.