MESTO

TURIZMUS


LETNÉ TÁBORY v CVČ
(2011-07-04 06:30 - 2014-08-31 16:00)


Ponuka letnej činnosti v Centre voľného času Komárno, prímestské tábory, Pobytové tábory pri mori a medzinárodný tábor zameraný na tvorivosť a dramatickú tvorbu detí vo Vysokých Tatrách.