MESTO

TURIZMUS


Nedeľné hudobné popoludnie - pozvánka

Primátor mesta Komárno, ako iniciátor série podujatí s názvom Nedeľné hudobné popoludnie Vás pozýva dňa 28. júla 2013 o 18.00 hodine na Námestie gen. Klapku, kde vystúpi skupina Liberate. Členmi skupiny sú žiaci ZUŠ v Komárne, v zložení Peter Prohászka - gitara, spev, Viktória Mazanová - spev, Andrea Madleňáková - basová gitara, Marian Tóth - sólová gitara, Emil Maťko - bicie nástroje. Kapela hrá svetový výber aj vlastnú tvorbu. Vstup je bezplatný.