MESTO

FOTKA DŇA

Zašlite nám aj vy Vašu fotografiu dňa!
Doplnenie obrázku
Maximálna veľkosť 50 kbytov

E-ZASTUPITEĽSTVO


Materiály na zasadnutia MsZ v Komárne.

SPRAVODAJ


Anketa


Aké meno by ste dali Mestskému kultúrnemu stredisku v Komárne?

Kultúrne stredisko Béni Egressyho 37%
Kultúrne stredisko Franza Lehára 7%
nech zostane Mestské kultúrne stredisko 56%

Hlasov: 1489

Po?asie

Po?asie

Ponuka krúžkovej činnosti CVČ Komárno
(2010-10-01 08:00 - 2011-05-31 09:00)


Centrum voľného času v Komárne ponúka voľnočasovú činnosť pre deti a mládež a spoločné aktivity s dospelými počas celého kalendárneho roka.