MESTO

TURIZMUS


Ponuka krúžkovej činnosti CVČ Komárno
(2010-10-01 08:00 - 2011-05-31 09:00)


Centrum voľného času v Komárne ponúka voľnočasovú činnosť pre deti a mládež a spoločné aktivity s dospelými počas celého kalendárneho roka.