MESTO

TURIZMUS


Pozvánka na pamätnú výstavu I. Töröka

Mesto Komárno a Pro Castello Comaromiensi n.o. Vás, Vašu rodinu a Vašich priateľov srdečne pozýva na otvoreni pamätnej výstavy venovanej životu bývalého veliteľa komárňanskej pevnosti, jedného z aradských mučeníkov domobraneckého brigádnika IGNÁCA TÖRÖKA 26. januára 2013. o 11.00. hod. v Bastióne Madony v Novej pevnosti.
Záštitu nad výstavou prevzal Dr. György Gémesi,  primátor mesta Gödöllő. Hostí privíta Dániel Pecze, primátor mesta Gödöllő a MUDr. Marek Anton, primátor mesta Komárno. Príhovor bude mať Bertalan Fábián, riaditeľ gymnázia Ignáca Töröka v Gödöllő a Ferenc Nemescsói v mene rodiny Ignáca Töröka. Výstavu otvorí József Hajagos, vojenský historik. Účinkujú Spevokol gymnázia Ignáca Töröka v Gödöllő a Attila Sándor, žiak triedy  11. c.
Na miesto výstavy sa dostanete cez Leopoldovú bránu Novej pevnosti (za  Konferenčným centrom Univerzity Selyeho, Komárno, Hradná 2.).