MESTO

TURIZMUS


10. zastupiteľstvo - pokračovanie (VIDEO)

Mestské zastupiteľstvo v Komárne zasadalo 25. júna 2015 po desiaty krát. Poslancom sa však nepodarilo prerokovať všetky body programu, preto pokračovali v rokovaní v stredu 1. júla od 13.00.

Program zasadnutia a predostreté materiály nájdete TU.

 

-krá-