MESTO

TURIZMUS


11. zasadnutie MZ

Mestské zastupiteľstvo v Komárne zasadalo 30. júla 2015 po 11. krát. Pozrite si úplný, nezostrihaný videozáznam z rokovania!

Program zasadnutia a predostreté materiály nájdete TU.

 

-krá-