MESTO

TURIZMUS


12. zasadnutie MZ

Mestské zastupiteľstvo v Komárne zasadalo 24. septembra 2015 po 12. krát. Pozrite si úplný, nezostrihaný videozáznam z rokovania!

Nakoľko program zasadnutia poslanci nevyčerpali, v zasadnutie pokračovalo 1. októbra od 13.00.

Program zasadnutia a predostreté materiály nájdete TU.

 

 

 

-krá-