MESTO

TURIZMUS


13. zastupiteľstvo

Mestské zastupiteľstvo v Komárne zasadalo 5. novembra 2015 po 13. krát. Pozrite si úplný, nezostrihaný videozáznam z rokovania!

Nakoľko program zasadnutia poslanci nevyčerpali, zasadnutie bude pokračovať 12. novembra od 13:00 h.

Program zasadnutia a predostreté materiály nájdete TU.

 

-krá-