MESTO

TURIZMUS


14. zasadnutie MZ - PF 2016

Mestské zastupiteľstvo v Komárne zasadalo 10. a 17. decembra 2015 po 14. krát. Pozrite si úplné, nezostrihané videozáznamy z rokovaní!

Program zasadnutia a predostreté materiály nájdete TU.

 

 

  

Nakoľko toto bolo posledné zasadnutie mestského zastupiteľstva v tomto roku, vedenie mesta, poslanecký zbor a pracovníci mestského úradu prajú všetkým komárňanom aj touto cestou príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa úspechov v novom roku!
 

-krá-