MESTO

TURIZMUS


17. zasadnutie MZ (VIDEO)

Mestské zastupiteľstvo v Komárne zasadalo 17. marca 2016 po 17. krát. Pozrite si úplný, nezostrihaný videozáznam z rokovania!

Program zasadnutia a predostreté materiály nájdete TU.

 

 

 

Nakoľko sa počas prvého zasadnutia poslancom nepodarilo vyčerpať celý odsúhlasený program, preto zasadanie pokračovalo 23. marca od 14.00.

 

 

 

-krá-