MESTO

TURIZMUS


19. zasadnutie MZ (VIDEO)

Mestské zastupiteľstvo v Komárne zasadalo 9. mája 2016 po 19. krát. Pozrite si úplný, nezostrihaný videozáznam z rokovania!

Jediným bodom programu zasadnutia zvolaného v mimoriadnom termíne bolo prerokovanie nárvhu primátora, Lászlóa Stubendeka na odvolanie riaditeľky komárňanského domova döchodcov z funcie.

 

 

 

-krá-