MESTO

TURIZMUS


20. zasadnutie MZ (VIDEO)

Mestské zastupiteľstvo v Komárne zasadalo 26. mája 2016 po 20. krát. Pozrite si úplný, nezostrihaný videozáznam z rokovania!

Program zasadnutia a predostreté materiály nájdete TU.

 

 

Nakoľko sa na prvom zasadnutí poslancom nepodarilo prerokovať všetky body programu, pokračovalo sa 2. júna 2016. Pozrite si úplný, nezostrihaný videozáznam z rokovania!

 

-krá-