MESTO

TURIZMUS


2017

ROK 2017

zverejnenie výzva na predkladanie cenovej ponuky vyhodnotenie objednávka zmluva
december2017      
29.12.2017 Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby zápisnica z vyhodnotenia    
27.12.2017 Elektronická komunikácia a aukcia zápisnica z vyhodnotenia    
22.12.2017 Potraviny pre školské jedálne - nápoje 2017/2018 zápisnica z vyhodnotenia    
22.12.2017 Potraviny pre školské jedálne - Rôzne potravinárske výrobky 2017/2018 zápisnica z vyhodnotenia    
21.12.2017 Nákup osobného motorového vozidla pre potreby MsÚ zápisnica z vyhodnotenia    
20.12.2017 Pracovné odevy pre zamestnancov školskej jedálne zápisnica z vyhodnotenia    
18.12.2018 Kuchynské vybavenie_145     zmluva
18.12.2018 Nerezové vybavenie_144     zmluva
14.12.2017 Kuchynský riad pre ŠJ_114     zmluva
13.12.2017 Poskytovanie právnych služieb pre Mesto Komárno zápisnica z vyhodnotenia    
12.12.2017 Spoločensko vedné pomôcky pre centrum voľného času     zmluva
12.12.2017 Športové pomôcky pre CVČ     zmluva
12.12.2017 Stavebnice pre centrum voľného času     protokol o zrušení
  november 2017      
27.11.2017 Silvestrovská veselica zápisnica z vyhodnotenia    
27.11.2017

Vyhotovenie kamenného koberca

zápisnica z vyhodnotenia    
24.11.2017 Detské drevené jedálenské stoličky pre MŠ_134     zmluva
24.11.2017 Nábytok do MŠ_136     zmluva
24.11.2017 Hračky pre MŠ_135     protokol o zrušení
24.11.2017 Výchovné vzdelávacie pomôcky pre MŠ_127     zmluva
24.11.2017  Oprava sociálnych zariadení v MŠ Lodná zápisnica z vyhodnotenia    
24.11.2017 Oprava steny oplotenia na MŠ Kapitánova zápisnica z vyhodnotenia    
24.11.2017

Potraviny pre ŠJ - mrazená zelenina

zápisnica z vyhodnotenia    
24.11.2017 Potraviny pre ŠJ - Sterilizovaná zelenina zápisnica z vyhodnotenia    
24.11.2017 Suchý sklad do ŠJ Eotvosova ul v KN zápisnica z vyhodnotenia    
20.11.2017 Potraviny pre ŠJ - mrazená hydina zápisnica z vyhodnotenia    
16.11.2017 Koberce pre MŠ_128     zmluva
16.11.2017 Notebook pre MŠ_125     zmluva
16.11.2017 Rozvojové pomôcky pre MŠ_123     zmluva
15.11.2017 Hračky a dekorácia pre MŠ_126     zmluva
15.11.2017 Odrážadlá pre MŠ_124     protokol o zrušení
15.11.2017 Didaktické pomôcky pre MŠ_122     zmluva
15.11.2017 Interaktívna tabuľa a notebook pre MŠ_120     zmluva
14.11.2017 Elektronické spracovanie a publikovanie materiálov komisií, rady a MZ zápisnica z vyhodnotenia    
13.11.2017 Kuchynské vybavenie pre ŠJ_110     zmluva
09.11.2017 Spotrebiče bielej techniky pre MŠ_119     zmluva
09.11.2017 Nábytok do materskej školy_118     zmluva
09.11.2017 Kuchynské spotrebiče pre ŠJ_113     zmluva
09.11.2017 Zakúpenie kuchynského vybavenia pre ŠJ_112     zmluva
09.11.2017 Taniere a kuchynské spotrebiče pre ŠJ_111     zmluva
09.11.2017 Kuchynské vybavenie pre ŠJ_109     zmluva
09.11.2017 Nákup nerezového vybavenia pre školskú jedáleň_108     zmluva
09.11.2017 Programy a software s licenčnými právami pre MŠ_117     protokol o zrušení
  október 2017      
25.10.2017 Výstavba spevnených plôch na Dvorskej ul. zápisnica z vyhodnotenia    
25.10.2017 Vybudovanie kontajnerového stanovišťa Zváračská ul. zápisnica z vyhodnotenia    
25.10.2017 Rekonštrukcia chodníka v Novej Stráži zápisnica z vyhodnotenia    
25.10.2017 Parkovisko Ul. Veľká Jarková zápisnica z vyhodnotenia    
25.10.2017 Notebooky pre potreby MŠ_93     zmluva
25.10.2017 Koberec pre potreby MŠ_94     zmluva
25.10.2017 Kancelárske potreby pre MŠ_95     zmluva
25.10.2017 Športové učebné pomôcky pre CVČ_96     zmluva
25.10.2017 Kancelárske potreby pre CVČ_97     zmluva
25.10.2017 Lavička do šatne MASÍV pre MŠ_98     zmluva
25.10.2017 Nábytok pre MŠ_99     zmluva
25.10.2017 Policová skriňa pre MŠ_100     zmluva
25.10.2017 Didaktické pomôcky pre MŠ_101     zmluva
25.10.2017 Učebné pomôcky pre MŠ s VJM_102     zmluva
25.10.2017 Vybavenie kuchyne školskej jedálne_104     zmluva
12.10.2017 Výzva na predkladanie cenovej ponuky - Vypracovanie projektovej dokumentácie - Projektová príprava stavby "Obnova polikliniky "  pre územné konanie zápisnica z vyhodnotenia    
12.10.2017 Výzva na predkladanie cenovej ponuky Selyeho ul. parkoviská zápisnica z vyhodnotenia    
12.10.2017 Výzva na predkladanie cenovej ponuky - Analýza stavu nakladania s komunálnym odpadom zápisnica z vyhodnotenia    
12.10.2017 Výzva na predkladanie cenovej ponuky - VIOLA x Wittrockiana zápisnica z vyhodnotenia    
12.10.2017 Výzva na predkladanie cenovej ponuky MŠ Mieru rekonštrukcia sociálneho zariadenia zápisnica z vyhodnotenia    
12.10.2017 Výzva na predkladanie cenovej ponuky - Župný dom v Komárne-dokončenie obnovy vnútorných priestorov na I. nadzemnom podlaží zápisnica z vyhodnotenia    
12.10.2017 Výtvarné potreby pre MŠ_88     zmluva
12.10.2017 Materiál na výtvarnú a pracovnú výchovu pre MŠ_87     zmluva
12.10.2017 Nábytok do MŠ_86     zmluva
02.10.2017 Elektrický parný konvektomat s príslušenstvom pre potreby školskej jedálne_65     zmluva
02.10.2017 PVC pre potreby materskej školy_82     zmluva
  september 2017      
26.09.2017 Župný dom v Komárne-dokončenie obnovy vnútorných priestorov na I. nadzemnom podlaží zápisnica z vyhodnotenia    
26.09.2017 Rozšírenie existujúcej komunikácie na ul. Komenského ústiacej do námestia sv. Rozálie v Komárne zápisnica z vyhodnotenia    
26.09.2017 Kúpa a dodávka toaletného papiera, mydlovej peny a utierok na ruky zápisnica z vyhodnotenia    
26.09.2017 Revitalizácia spevnených plôch a objektov medziblokových priestorov sídliska VII. v  Komárne zápisnica z vyhodnotenia    
26.09.2017 Výtvarné potreby pre MŠ_84     zmluva
26.09.2017 Príslušenstvo do sociálneho zariadenia pre MŠ_85     zmluva
26.09.2017 Nákup farebnej tlačiarne a PC pre potreby materskej školy_83     zmluva
26.09.2017 Vybudovanie kontajnerového stanovišťa (II.). zápisnica z vyhodnotenia    
26.09.2017 PVC, PVC lemovka, lepidlo, pokládka  zrušené    
26.09.2017 Výchovno vzdelávacie pomôcky pre MŠ_79  zrušené    
  august 2017      
21.09.2017 Nábytok pre potreby MŠ     zmluva
21.09.2017 Tlačiareň pre potreby MŠ     zmluva
21.09.2017 Interaktívna tabuľa pre MŠ     zmluva
13.08.2017 Sortiment pre materskú školu_67 zrušené    
24.08.2017 Mlieko a mliečne výrobky     zmluva
22.08.2017 Dvojdverová chladnička     zmluva
18.08.2017 Výmena okien a dvier v MŠ Lodná v Komárne zápisnica z vyhodnotenia    
18.08.2017 Revitalizácia spevnených plôch - sídlisko IV, Vypracovanie PD zápisnica z vyhodnotenia    
18.08.2017 Koberce pre materskú školu_68     zmluva
18.08.2017 Koberec pre Materskú školu_69     zmluva
18.08.2017  Vybavenie do školskej jedálne_66     zmluva
18.08.2017  Kuchynské vybavenie do školskej jedálne_64     zmluva
17.08.2017  Mlieko a mliečne výrobky - potraviny pre školské jedálne_2017/2018 zrušené    
17.08.2017 Revitalizácia spevnených plôch - sídlisko VII, Vypracovanie PD zrušené    
17.08.2017 Vybudovanie kontajnerového stanovišťa zrušené    
  júl 2017      
02.08.2017 Výmena vodovodných sietí     zmluva
02.08.2017 Rekonštrukcia verejného osvetlenia ulíc Jókaiho a Biskupa Királya zápisnica z vyhodnotenia    
02.08.2017 Rekonštrukcia miestnej komunikácie medzi Jókaiho ul a Ul. Františkánov zápisnica z vyhodnotenia    
02.08.2017 Obnova pamätnej tabule zápisnica z vyhodnotenia    
02.08.2017 Výmena okien MŠ Vodná v KN zápisnica z vyhodnotenia    
02.08.2017 Organizácia podujatia Vínne korzo 2017 zápisnica z vyhodnotenia    
06.07.2017 Nábytok     zmluva
06.07.2017 Nábytok a didaktické pomôcky     zmluva
06.07.2017 Výtvarné a kancelárske potreby     zmluva
06.07.2017 Ležadlá     zmluva
06.07.2017 Paplóny a vankúše     zmluva
06.07.2017 Príslušenstvo do sociálneho zariadenia     zmluva
  jún 2017      
20.06.2017 Letecká dezinsekcia 2017     zmluva
  máj 2017      
23.05.2017 Potraviny pre školské jedálne-Mrazená hydina- 2017  zápisnica z vyhodnotenia    
23.05.2017 Potraviny pre školské jedálne-Mrazená zelenina- 2017  zápisnica z vyhodnotenia    
23.05.2017 Odstránenie pňov z verejného priestranstva zápisnica z vyhodnotenia    
23.05.2017 Potraviny pre školské jedálne - Rybie mäso-2017  zápisnica z vyhodnotenia    
23.05.2017 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre určenie dopravného značenia  zápisnica z vyhodnotenia    
  apríl 2017      
05.04.2017 Celoplošná deratizácia mesta Komárno  zápisnica z vyhodnotenia    
05.04.2017 Dodávka zapestovaných priesad muškátov ťahavých a údržba závesných kvetináčov  zápisnica z vyhodnotenia    
20.04.2017 Potraviny pre školské jedálne - Mlynské výrobky 2017 zápisnica z vyhodnotenia    
  marec 2017      
31.03.2017 Dodávka výsadbového materiálu drevín na jarnú výsadbu  zápisnica z vyhodnotenia    
14.03.2017 Poistenie majetku mesta Komárno  zápisnica z vyhodnotenia    
14.03.2017 Čistenie lapačov tuku pre školské jedálne na rok 2017-2018  zápisnica z vyhodnotenia    
  február 2017      
23.02.2017 Pánske rovnošaty pre Mestskú políciu Komárno  zápisnica z vyhodnotenia    
23.02.2017 Revízia hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov v roku 2017 a 2018  zápisnica z vyhodnotenia    
23.02.2017  Zber odvoz a likvidácia biologicky rozložiteľných odpadov zo školských jedální  zápisnica z vyhodnotenia    
  január 2017      
  04.01.2017  Zabezpečenie a organizácia vybraných činností v rámci 26. Komárňanských dní v roku 2017  zápisnica z vyhodnotenia    
20.01.2017 Externý manažment pre projekt: Rekonštrukcia budovy Mestskej polície  Komárno - zníženie energetickej náročnosti  zápisnica z vyhodnotenia    
20.01.2017 Externý manažment pre projekt: Rekonštrukcia budovy Mestského úradu  Komárno - zníženie energetickej náročnosti  zápisnica z vyhodnotenia    
30.01.2017  Vypracovanie projektovej dokumentácie pre dopravné riešenie bývalého colničného priestoru v Komárne  zápisnica z vyhodnotenia