MESTO

TURIZMUS


2018

ROK 2018

zverejnenie výzva na predkladanie cenovej ponuky vyhodnotenie objednávka zmluva
   december 2018      
 28.12.2018 Stoly a stojany do MŠ_170     zrusené 
28.12.2018  Dodanie a montáž bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci mesta Komárno  zápisnica    
28.12.2018  Potraviny pre školské jedálne - nápoje a sirupy 2018/2019  zápisnica    
 28.12.2018 Vypracovanie projektovej dokumentácie „Rekonštrukcia budovy MŠ na ul. Františkánov v Komárne  zápisnica    
 28.12.2018 Potraviny pre školské jedálne - Rôzne potravinárske výrobky 2018/2019  zápisnica    
19.12.2018 Potraviny pre školské jedálne - Mrazená zelenina  - 2018/2019 zápisnica    
19.12.2018 Prestavba bytového domu - zriadenie zariadenia opatrovateľskej služby zápisnica    
19.12.2018 Vypracovanie projektovej dokumentácie „Zateplenie areálu Zariadenia pre seniorov Komárno“ zápisnica    
17.12.2018  Vypracovanie energetického auditu zápisnica     
 17.12.2018 Registračné známky pre psov na rok 2019 zápisnica     
 17.12.2018 Potraviny pre školské jedálne - Kompóty zápisnica     
 17.12.2018 Dodávka inteligentných komunikátorov pre dohľad nad SENIOROV zápisnica     
 17.12.2018 Potraviny pre školské jedálne - Mrazená hydina - 2018/2019  zápisnica    
 17.12.2018 Nerezové kuchynské potreby pre školské jedálne vyrobené na mieru  zápisnica    
 17.12.2018 Park športu a oddychu pri Vodárenskej veži v Komárne - I. etapa  zápisnica    
 17.12.2018 Nákup repasovaných osobných počítačov pre potreby MsÚ SaSO  zápisnica    
 17.12.2018 Silvestrovská veselica 2018  zápisnica    
 17.12.2018 Potraviny pre školské jedálne - Sterilizovaná zelenina  - 2018/2019  zápisnica    
 17.12.2018 Svetelná dekorácia na vianočnú výzdobu mesta Komárno zápisnica     
 17.12.2018 Vyhliadková plošina na Dunajskom bastióne Starej pevnosti NKP - Pevnosť Komárno  zápisnica    
 17.12.2018 Kancelárske vybavenie a elektronika pre referát životného prostredia  zápisnica    
 17.12.2018 Vypracovanie projektovej dokumentácie „Komplexná rekonštrukcia strešnej konštrukcie NKP – Zichyho palác"  zápisnica    
 17.12.2018 Potraviny pre školské jedálne - Olej  zápisnica    
14.12.2018 Nábytok pre CVČ_163     zrusené
14.12.2018 Rozvojové pomôcky pre MŠ_164     zmluva
12.12.2018 Notebook pre potreby MŠ_165b      zmluva
12.12.2018 Notebook pre potreby MŠ_165a      zmluva
 11.12.2018 Rozvojové pomôcky pre MŠ_164     zrusené
 11.12.2018 Nábytok pre CVČ_163     zrusené
 07.12.2018 Kuchynské vybavenie pre ŠJ_157      zmluva
 07.12.2018 Kuchynské vybavenie pre ŠJ_156      zmluva
 07.12.2018 Stolový PC s príslušenstvom pre MŠ_155      zmluva
 07.12.2018 Elektronika pre potreby MŠ_150      zrusené
 07.12.2018 Interaktívny softvér pre MŠ_149      zmluva
 07.12.2018 Kuchynské potreby pre MŠ_148      zmluva
 07.12.2018 Bezdrôtový ručný mikrofón pre MŠ_148      zmluva
 07.12.2018 Kuchynské potreby pre ŠJ_147      zmluva
03.12.2018 Kuchynské vybavenie pre ŠJ_141      zmluva
   november 2018      
27.11.2018 Kuchynské vybavenie pre ŠJ_141     zrusené
26.11.2018 Nákup repasovaných osobných počítačov pre potreby MsÚ zápisnica    
14.11.2018 Učebné pomôcky pre potreby CVČ_131A     zmluva
14.11.2018 Školské a kancelárske potreby pre CVČ_131B     zmluva
14.11.2018 Hračky pre potreby CVČ_132     zmluva
14.11.2018 Elektronika pre potreby MŠ_133B     zmluva
14.11.2018 Rozvojové potreby pre MŠ_135     zmluva
14.11.2018 Výtvarné potreby pre potreby MS_108     zmluva
 14.11.2018 Výtvarné potreby, pracovné potreby a administratívne potreby pre MŠ_109     zmluva
 14.11.2018 Stolový PC s príslušenstvom pre MŠ_126     zmluva
 14.11.2018 Dvojitá baletná tyč pre potreby CVČ_131C     zrušené
 14.11.2018 Vybavenie pre MŠ_133A     zrušené
14.11.2018 Výchovno-vzdelávacie pomôcky pre MŠ     zmluva
14.11.2018 Dodávka propagačných materiálov v rámci projektu CULTPLAY zápisnica     
14.11.2018 Kúpa elektromobilu zápisnica    
14.11.2018 Potraviny pre školské jedálne - Lekvár, džem_2018 zápisnica    
14.11.2018 Obnova kontajnerového stanoviska na Bubnovej ul. v Komárne zápisnica    
14.11.2018 Oprava a údržba kanalizačnej siete z dôvodu odstránenia poruchy v Útulku pre bezdomovcov v Komárne zápisnica    
14.11.2018 Obnova kontajnerového stanoviska na Špitálskej ul. v Komárne  zápisnica    
14.11.2018 Poradenstvo a odborná pomoc v oblasti verejného obstarávania v rámci projektu „HUSK/1601/1.1/209 – CULTPLAY – Interactive Thematic Parks Innovative Use of Cultural Heritage“ zápisnica    
14.11.2018 Požiarna zbrojnica - prestavba zápisnica    
14.11.2018 Vypracovanie podkladov pre projekciu – polohopis a výškopis so zameraním inžinierskych sietí plánovanej stavby „Prepojenie ulíc Elektrárenská cesta a Hlboká v meste Komárno“ zápisnica    
14.11.2018 Revitalizácia medziblokového priestoru pri Pávej ul. v Komárne zápisnica    
14.11.2018 Služobné motorové vozidlá pre MsP Komárno  zápisnica    
14.11.2018 Špeciálne tlačivá na miestne dane a komunálny odpad určené pre automatické spracovanie a obálkovanie zápisnica    
14.11.2018 Potraviny pre školské jedálne – Vajce L I. trieda kvality zápisnica    
14.11.2018 Dodávka výsadbového materiálu drevín na jesennú výsadbu 2018 zápisnica    
14.11.2018 „Architektonicko – historický výskum fasád objektu bývalej Polikliniky v Komárne“ zápisnica    
09.11.2018  Pomôcka k poznávaniu prírody pre deti do MŠ_113      zmluva
08.11.2018 Prenájom kopírovacích strojov a tlačiarní a s tým súvisiace služby_V.     zmluva
   október 2018      
 26.10.2018 Stolový PC s príslušenstvom pre MŠ_126      zmluva
 23.10.2018 Športová podlaha pre potreby MŠ_118      zmluva
 23.10.2018 Didaktické pomôcky pre MŠ_119      zmluva
 23.10.2018 Kolobežky a odrážadlá pre MŠ_120      zmluva
23.10.2018  Rozvojové hračky pre potreby MŠ_121      zmluva
23.10.2018  Dekorácia do MŠ_122      zmluva
 22.10.2018 Záhradný domček pre MŠ_112      zmluva
 22.10.2018 Pomôcka k poznávaniu prírody pre deti do MŠ_113      zrušené
 22.10.2018 Vysávač pre potreby MŠ_114      zmluva
 22.10.2018 Nábytok pre potreby MŠ_116      zmluva
22.10.2018 Koberce pre potreby MŠ_117      zrušené
 04.10.2018 Koberec pre MŠ_110      zmluva
   september 2018      
 21.09.2018 Umývačka riadu pre potreby MŠ      zmluva
 21.09.2018 Šatňové skrinky pre THP pre MŠ      zmluva
 21.09.2018 Osobné motorové vozidlá pre potreby MsÚ      zmluva
 21.09.2018 Nábytok do tried a tlačivá k dokumentácii pre potreby MŠ      zmluva
18.09.2018 Elektronika pre potreby MŠ      zmluva
13.09.2018 Ihrisko na Ul. Seressa – medziblokový priestor zápisnica     
13.09.2018 Oprava a údržba verejného osvetlenia v meste Komárno zápisnica    
13.09.2018 Pracovné náradie a ochranné pracovné prostriedky zápisnica     
13.09.2018 Výbeh pre psov na VII. sídlisku zápisnica     
13.09.2018 Vybudovanie fit parku pri Termálnom kúpalisku zápisnica     
13.09.2018 Vybudovanie parkovísk na Klinčekovej ul. v Komárne zápisnica     
13.09.2018 Výstavba chodníka v Novej Stráži zápisnica    
13.09.2018 Zásahové odevy pre hasičov - Útvar obrany, ochrany a údržby zápisnica     
13.09.2018 Dodávka a montáž detských hracích prvkov do intravilánu mesta      zmluva
   august 2018      
 16.08.2018 Audit 2018 - 2020 zápisnica    
 16.08.2018 Potraviny pre ŠJ - Mlieko a mliečne výrobky - 2018 zápisnica    
16.08.2018  Oprava sociálnych zariadení v MŠ na Ul. Eötvösa 64 v Komárne zápisnica    
   júl 2018      
19.07.2018 Kancelárske stoličky pre Mestský úrad     zmluva
 19.07.2018 Rekonštrukcia, dobudovanie chodníkov a výstavba spevnenej plochy  zápisnica    
19.07.2018 Kuchynské potreby pre ŠJ_84     zmluva
 18.07.2018 Výmena dverí a výdajného okna v ŠJ na Ul. mieru v Komárne  zápisnica    
 18.07.2018 Vyhotovenie kamenného koberca v MŠ Eötvösa 48  zápisnica    
 18.07.2018 Renovácia kamenného obloženia v meste Komárno  zápisnica    
 18.07.2018 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné konanie „PREPOJENIE UL. ELEKTRÁRENSKÁ CESTA A UL. HLBOKÁ  s využitím terajšieho mimoúrovňového podjazdu pod cestou I/63  zápisnica    
 18.07.2018 Povrchová úprava futbalového ihriska na ul. Gazdovská v Komárne  zápisnica    
 18.07.2018  Hudobná aparatúra pre MŠ Eötvösova 64 v Komárne zápisnica     
18.07.2018 Výtvarné potreby pre MŠ_83     zmluva
18.07.2018 Kuchynské pomôcky pre školské jedálne     zmluva
18.07.2018  Kuchynské pomôcky pre školské jedálne     zmluva
18.07.2018 Kuchynské vybavnie pre ŠJ_80     zmluva
09.07.2018 Nábytok pre potreby MŠ_73 *     zmluva
03.07.2018 Kancelárske potreby pre MŠ s VJM_69 *     zmluva
03.07.2018 Podlahová krytina pre MŠ_70 *     zmluva
 03.07.2018 Čistiace prostriedky pre Mestský úrad Komárno  zápisnica    
 03.07.2018 Vypracovanie PD pre objekt Kompostáreň Komárno zápisnica     
 03.07.2018  Vypracovanie štúdie "Prestavba bytového domu na zriadenie zariadenia opatrovateľskej služby"  zápisnica    
 03.07.2018  Organizácia podujatia Vínne korzo 2018  zápisnica    
 03.07.2018  Výmena ležatej kanalizácie v pavilóne A v MŠ na Lodnej ul. v Komárne  zápisnica    
 03.07.2018  Zateplenie budovy a rekonštrukcia fasády MŠ Nová Stráž  zápisnica    
02.07.2018 Lavičky do šatne      zmluva
   jún 2018      
07.06.2018 Elektronický systém právnych informácií     zmluva
07.06.2018 Kuchynské vybavenie do kuchyne ŠJ_54     zmluva
07.06.2018 Sklápateľné ležadlá pre MŠ_58     zmluva
07.06.2018 Multifunkčná tlačiareň pre MŠ_59     zmluva
07.06.2018 Kuchynské vybavenie pre výdajňu ŠJ_55     zmluva
07.06.2018 Nerezové zariadenie do výdajne MŠ_64     zmluva
07.06.2018 Kancelárska stolička_57     zmluva
07.06.2018 Hračky pre potreby MŠ_63     zmluva
07.06.2018 Gymnastická lavička pre potreby MŠ     zmluva
 07.06.2018 Elektronika pre potreby ŠJ_54     zmluva
 07.06.2018 Elektronika pre potreby MŠ_53     zmluva
07.06.2018 Domáce spotrebiče pre MŠ_52     zmluva
05.06.2018  Zabezpečenie služieb v oblasti verejného obstarávania zápisnica    
05.06.2018  Výmena svietidiel v MŠ Františkánov v Komárne zápisnica    
05.06.2018   Tematická mobilná aplikácia pre návštevníkov parku v rámci projektu „HUSK/1601/1.1/209 – CULTPLAY – Interactive Thematic Parks Innovative Use of Cultural Heritage  zápisnica    
05.06.2018  Rekonštrukcia strechy Vojenského kostola v Komárne zápisnica    
05.06.2018  Oprava sociálneho zariadenia na 2. NP v MŠ na Ul. mieru v  Komárne zápisnica    
05.06.2018  Oprava sociálnych zariadení v MŠ na Ul. K. Kacza 39 v Komárne zápisnica    
 05.06.2018 Potraviny pre školské jedálne - Mlynské výrobky zápisnica    
05.06.2018  "Externý projektový manažment v rámci projektu HUSK/1601/1.1/209 – CULTPLAY – Interactive Thematic Parks Innovative Use of Cultural Heritage“ zápisnica    
05.06.2018  Potraviny pre školské jedálne - Čerstvé ovocie pre SJ zápisnica    
05.06.2018  Potraviny pre školské jedálne - Čerstvá zelenina pre SJ zápisnica    
05.06.2018  "Software na sledovanie obchodného vestníka SR, kapitoly konkurzy a reštrukturalizácie, likvidácie, oznámenia o zrušení spoločnosti bez likvidácie, oznámenia o znížení základného imania a zmenách právnej formy a monitoring zmien v OR SR" zápisnica    
04.06.2018 Predeľovacia stena a hračka pre potreby MŠ *     zmluva
  máj 2018      
15.5.2018 Učebné pomôcky pre centrum voľného času     zmluva
15.5.2018 Lavičky do šatne     zrušené
15.5.2018 Podlahová krytina pre MŠ     zmluva
15.5.2018 Elektronika pre potreby MŠ     zmluva
14.05.2018 Rekonštrukcia sedlovej strechy na objekte MŠ Kapitánova zápisnica    
14.05.2018 Rekonštrukcia plochej strechy na MŠ Mederčská v Komárne zápisnica    
14.05.2018 Obnova parku na sídlisku III. zápisnica    
10.05.2018 Rekonštrukcia strechy Vojenského kostola v Komárne     zrušené
03.05.2018 Pomôcky pre rozvoj pohybových aktivít pre MS      zmluva
03.05.2018 Rekonštrukcia chodníkov v MŠ Eötvösa 48 v Komárne zápisnica    
03.05.2018 Pozemná dezinsekcia proti komárom v roku 2018 II. zápisnica    
03.05.2018 Obnova chodníkov v meste Komárno zápisnica    
03.05.2018 Evidencia a inventarizácia majetku s využitím čiarového kódu, čítačky a tabletu zápisnica    
03.05.2018 Dodávka priesad letničiek na rok 2018 zápisnica    
  apríl 2018      
20.04.2018 Kontajnery na separovaný odpad     zmluva
19.04.2018 Pomôcky pre rozvoj pohybových aktivít pre MS     zrušené
19.04.2018 Notebook pre potreby MŠ_32 *     zmluva
10.04.2018 Čistenie verejných priestranstiev Mesta Komárno zápisnica    
10.04.2018 Pozemná dezinsekcia proti komárom v roku 2018     zrušené
10.04.2018 Údržba verejnej zelene na území mesta Komárno zápisnica    
10.04.2018 Zimná údržba miestnych komunikácií Mesta Komárno zápisnica    
07.04.2018 Poistenie majetku Mesta Komárno   zápisnica    
07.04.2018 Celoplošná deratizácia mesta Komárno na rok 2018  zápisnica    
07.04.2018 Dodávka zapestovaných priesad muškátov ťahavých a údržba závesných kvetináčov_2018  zápisnica    
07.04.2018 Protipožiarna ochrana verejnej budovy  zápisnica    
07.04.2018 Revízia filtračných a ventilačných zariadení  zápisnica    
07.04.2018 Vypracovanie projektovej dokumentácie "Kanalizácia v mestskej časti Malá Iža"  zápisnica    
marec 2018      
26.03.2018 Nábytok pre potreby MŠ_19     zmluva
21.03.2018 Kancelárske potreby pre MsÚ Komárno zápisnica    
21.03.2018 Čistenie lapačov tuku pre školské jedálne na rok 2018/2019 zápisnica    
21.03.2018 Rekonštrukcia chaty ZOOZ pri MsÚ Komárno zápisnica    
21.03.2018 Výstavba spevnených plôch na Dvorskej ulici v Komárne zápisnica    
20.03.2018 Zber, odvoz a likvidácia biologicky rozložiteľných odpadov zo školských jedální  zápisnica    
16.03.2018 Výchovno vzdelávacie pomôcky_15     zrušené
09.03.2018 Interaktívna zostava pre MŠ     zmluva
06.03.2018 Vytvorenie nového revízneho plastového otvoru na splaškovej kanalizácii v MŠ na Lodnej ul. v Komárne zápisnica    
06.03.2018 Doprava a montáž komponentov do Detského parku v Komárne zápisnica    
02.03.2018 Oprava a údržba miestnych komunikácií Mesta Komárno     zrušené
  ferbruár 2018      
27.02.2018 Čistenie lapačov tuku pre školské jedálne na rok 2018/2019     zrušené
27.02.2018 Poistenie majetku Mesta Komárno     zrušené
26.02.2018 Aktualizácia Koncepcie rozvoja mesta Komárno zápisnica    
23.02.2018 Údržba a prevádzkovanie verejného osvetlenia     zrušené
19.02.2018 Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie exteriéru NKP - Zichyho palác v Komárne zápisnica    
19.02.2018 Odborný lesný hospodár zápisnica    
07.02.2018 Obnova Jókaiho ul. v meste Komárno zápisnica    
02.02.2018 27.ročník Komárňanských dní zápisnica     
  január 2018      
09.01.2018 Zabezpečenie a oganizácia vybraných činností v rámci 27. Komárňanských dní v roku 2018 zápisnica    zrušené
05.01.2018 Potraviny pre školské jedálne - pekárenské výrobky na jeden kalendárny rok zápisnica z vyhodnotenia