MESTO

TURIZMUS


2019

ROK 2019

zverejnenie výzva na predkladanie cenovej ponuky vyhodnotenie objednávka zmluva
  September      
19.09.2019 Deliace panely, skrinky a stolíky pre MŠ Eötvösa 64*     zmluva
19.09.2019 Didaktické pomôcky pre MŠ ul. Mieru*     zmluva
19.09.2019 Zakúpenie repasovaného notebooku pre MŠ ul. Dlhá - Nová Stráž* protokol    
18.09.2019 Zakúpenie multifunkčnej tlačiarne pre MŠ ul. Dlhá*     zmluva
18.09.2019 Tepovač MŠ ul. Dlhá*     zmluva
17.09.2019 Rebríky pre MŠ ul . Dlhá*     zmluva
17.09.2019 Chladnička pre MŠ ul. Mieru*     zmluva
17.09.2019 Zakúpenie mrazničky do ŠJ ul. Mieru*     zmluva
13.09.2019 Skartovačka pre MŠ Lodná*     zmluva
13.09.2019 Automatická práčka pre MŠ Lodná*     zmluva
13.09.2019 Výtvarné potreby pre MŠ ul. Mieru 16*     zmluva
11.09.2019  Zakúpenie kobercov do triedy- MŠ protokol    
  August      
23.08.2019 Oprava a údržba multifunkčného ihriska zápisnica    
23.08.2019 Komplexná rekonštrukcia Zichyho paláca v Komárne II zápisnica    
23.08.2019 Zakúpenie mrazničky do ŠJ ul. Mieru 2* protokol    
19.08.2019 Živičná oprava miestnej komunikácie Vnútorná - časť Nová Stráž zápisnica    
19.08.2019 Zásahové odevy pre hasičov na rok 2019 zápisnica    
19.08.2019 Rekonštrukcia strešnej konštrukcie Dôstojníckeho pavilónu v Komárne zápisnica    
19.08.2019 Pozemná a letecká dezinsekcia proti komárom v roku 2019 zápisnica    
19.08.2019 Vypracovanie štúdie "Komplexná prestavba Materskej školy na ul. Lodná v Komárne" zápisnica    
19.08.2019 Rekonštrukcia fasády budovy Župného domu v Komárne - 4. etapa - dvorové fasády zápisnica    
15.08.2019 Kuchynská linka pre ŠJ Eötvösa 39* protokol    
12.08.2019 Betónové lavičky na Alžbetin ostrov zápisnica    
09.08.2019 Zakúpenie dvojdrezu do ŠJ ul. Mieru*     zmluva
08.08.2019 Didaktické pomôcky III.*     zmluva
07.08.2019 Osobné motorové vozidlo so zabudovanou izotermickou úpravou zápisnica    
07.08.2019 Výmena oplotenia na Špeciálnej škole na Košickej ulici v Komárne zápisnica    
07.08.2019 Rozšírenie verejného osvetlenia na Alžbetinom ostrove v Komárne zápisnica    
07.08.2019 Komplexná rekonštrukcia Zichyho paláca v Komárne, zrušenie    
07.08.2019 Didaktické pomôcky IV.* protokol    
05.08.2019 Skladové regále do školskej jedálne ul. Práce zápisnica    
02.08.2019 Dodania a pokládka laminátovej podlahy pre MŠ Eötvösa 64 zápisnica    
01.08.2019 Zakúpenie pracovných stolov do ŠJ ul. Práce*     zmluva
  Júl      
31.07.2019 Automatická práčka pre MŠ *     zmluva
29.07.2019 Výtvarné potreby pre MŠ*     zmluva
26.07.2019 Prepravné nádoby pre ŠJ*     zmluva
23.07.2019 Kuchynské potrieby pre ŠJ ul. Mieru*     zmluva
23.07.2019 Zakúpenie bojlera na teplú vodu do ŠJ ul. Mieru*     zmluva
23.07.2019 Zakúpenie kobercov do triedy - MŠ Eötvösa*     zmluva
22.07.2019 Didaktické pomôcky IV. pre CVČ* protokol    
22.07.2019 Didaktické pomôcky III. pre CVČ* protokol    
22.07.2019 Didaktické pomôcky II. pre CVČ* protokol    
22.07.2019 Zabezpečenie nových prepravných nádob pre ŠJ na ul. Eötvösa* protokol    
19.07.2019 Kuchynské potreby pre ŠJ Komenského*     zmluva
16.07.2019 Didaktické pomôcky pre CVČ *     zmluva
15.07.2019 Podložka Puzzle obojstranná - Tatami* protokol    
15.07.2019 Baletná tyč* protokol    
12.07.2019 Organizácia podujatia Vínne korzo 2019 zápisnica    
11.07.2019 Čistič kobercov a čalúnenia s čistiacimi prostriedkami *     zmluva
11.07.2019 Regálové systémy do ŠJ *     zmluva
10.07.2019 Klimatižácia pre MŠ Komárno-Nová  *     zmluva
09.07.2019 Vypracovanie PD “Nadstavba a zníženie energetickej náročnosti bytových domov na Gazdovskej ulici v Komárne“ zápisnica    
09.07.2019 Rozšírenie detských ihrísk v meste - úprava terénu k vybudovaniu ihriska  Žihadielko II. zápisnica    
09.07.2019 Úprava povrchu na športovom ihrisku ul. Hviezdna – ul. Bubnová zápisnica    
09.07.2019 Správy o hodnotení strategického dokumentu programu odpadového hospodárstva mesta Komárno do roku 2020 zápisnica    
09.07.2019 Rekonštrukcia Kultúrneho domu v mestskej časti Kava zápisnica    
09.07.2019 Rekonštrukcia kaplnky vedľa Rímskokatolíckeho cintorína v Komárne zápisnica    
09.07.2019 Rekonštrukcia chodníkov v meste Komárno zápisnica    
09.07.2019 Obnova fasády Dôstojníckeho pavilónu v Komárne zápisnica    
09.07.2019 Pracovné náradie a ochranné pracovné prostriedky pre potreby MsÚ – Komunálny odbor_II. zápisnica    
09.07.2019 Skvalitnenie podmienok bývania marginalizovanej komunity v mestskej časti Veľký Harčáš zápisnica    
09.07.2019 Rekonštrukcia volejbalovej haly zápisnica    
09.07.2019 Betónovo - kovový box na kontajnery*     zmluva
  Jún
     
28.06.2019 Traktorový príves s užitočnou nosnosťou do 6 ton     zmluva
20.06.2019 Parkové lavičky zápisnica    
13.06.2019 Zakúpenie náhradnej lampy do dataprojektoru     zmluva
13.06.2019 Didaktické pomôcky pre MŠ*     zmluva
12.06.2019 Kuchynské potreby pre ŠJ*     zmluva
07.06.2019 Montáž oceľového prístrešku do areálu Materskej školy zápisnica    
06.06.2019 Didaktické pomôcky pre MŠ *     zmluva
06.06.2019 Servisné cyklostojany zápisnica    
06.06.2019 Teqballový stôl zápisnica    
05.062019 Tepovač kobercov s čistiacimi prostriedkami pre materskú školu *     zmluva
05.06.2019 Automatická práčka pre MŠ *     zmluva
  Máj      
23.05.2019 Pryžová bezbečnostná podložka *     zmluva
21.05.2019 Detské hracie prvky zápisnica    
16.05.2019 Didaktické pomôcky pre MŠ s pracovnými zošitmi *     zmluva
16.05.2019 Koberce do MŠ *     zmluva
16.05.2019 Nábytok pre MŠ *     zmluva
07.05.2019 Rekonštrukčné práce kontajnerových stanovíšť v Komárne zápisnica    
07.05.2019 Zavlažovacia technika pre potreby mesta*     zmluva
03.05.2019 Osvetlenie Vodárenskej veže v Komárne_II. zápisnica    
03.05.2019 Rovnošaty pre Mestskú políciu Komárno zápisnica    
02.05.2019 Zber, odvoz a likvidácia biologicky rozložiteľných odpadov zo školských jedální zápisnica    
02.05.2019 Vypracovanie PD obnovy fasád NKP - Zichyho palác v Komárne zápisnica    
02.05.2019 I. etapa sanačných prác na budove Polikliniky zápisnica    
02.05.2019 Revízie hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov zápisnica    
02.05.2019 Prekážky pre psov do psieho výbehu zápisnica    
02.05.2019 Pozemná dezinsekcia proti komárom v roku 2019 zápisnica    
02.05.2019 Dodávka a inštalácia kamerového systému – Detský park, Vodárenská veža a Farský úrad zápisnica    
02.05.2019 I. etapa obnovy fasády 1 N.P. budovy Zichyho Paláca zápisnica    
02.05.2019 Dodávka, údržba zapestovaných priesad muškátov ťahavých
a dodávka kvetináčov na stĺpy verejného osvetlenia_II. etapa
zápisnica    
02.05.2019 Rozšírenie verejného osvetlenia mestskej časti Komárno - Harčáš zápisnica    
02.05.2019 Tyčový mixer pre ŠJ *     zmluva
02.05.2019 Osobný počítač pre potreby vedúcej ŠJ *     zmluva
02.05.2019 Montovateľné pracovné stoly do ŠJ *     zmluva
  April      
23.04.2019 Rozšírenie a obnova osvetlenia Ružového parku v Komárne zápisnica    
23.04.2019 Vypracovanie projektovej dokumentácie
“Rekonštrukcia vetrania a prívodu vzduchu vo vybraných kuchyniach pri ZŠ v Komárne“
zápisnica    
23.04.2019 Dodávka priesad letničiek_2019 zápisnica    
17.04.2019 Osvetlenie Vodárenskej veže v Komárne zápisnica    
12.04.2019 Služobné motorové vozidlá pre potreby MsÚ Komárno     zmluva
12.04.2019 Vypracovanie projektovej dokumentácie "Prekládka NN vedenia"
    zmluva
12.04.2019 Pracovné náradie a ochranné pracovné prostriedky pre potreby MsÚ - Komunálny odbor     zmluva
12.04.2019 Poskytnutie pracovnej zdravotnej služby (PZS)     zmluva
12.04.2019 Nákup repasovaných osobných počítačov pre potreby MsÚ     zmluva
12.04.2019 Nákup monitorov pre potreby MsÚ     zmluva
11.04.2019 Plachta na pieskovisko pre MŠ *     zmluva
11.04.2019 Výučbový program pre materskú školu*     zmluva
08.04.2019 Kolotoč a hojdačka do MŠ *     zmluva
08.04.2019 Koberec do MŠ * protokol    
 

 Marec

     
26.03.2019 Jutové lano pre potreby MŠ *     zmluva
26.03.2019 Kontajnery na separovaný odpad *     zmluva
26.03.2019 Nábytok pre potreby MŠ *     zmluva
26.03.2019 Športové potreby pre MŠ *
    zmluva
19.03.2019 Kontajnerová zostava nábytku pre potreby MŠ_35 *     zmluva
19.03.2019 Chladnička pre potreby MŠ_38 *     zmluva
19.03.2019 Kuchynský robot pre výdajňu stravy v MŠ *     zmluva
19.03.2019 Vysávač pre potreby MŠ_37 *     zmluva
19.03.2019 Elektrický ohrievač vody pre potreby ŠJ * protokol    
14.03.2019 Vypracovanie projektovej dokumentácie
“Prestavba kuchyne ZŠ Rozmarínová 1 v Komárne
zápisnica    
14.03.2019 Vypracovanie projektovej dokumentácie "Odvádzanie dažďových vôd z ulíc Bažantia a Čajakova formou vsakovania" zápisnica    
13.03.2019 Sprcha stojánková, páková a nerezové vedrá pre potreby ŠJ *     zmluva
13.03.2019 Elektrický ohrievač vody pre potreby ŠJ     zrušené
13.03.2019 Kolotoč a hojdačka do MŠ *     zmluva
04.03.2019 Učebné pomôcky pre MŠ*     zmluva
04.03.2019 Učebné pomôcky a kreatívny materiál pre MŠ*     zmluva
04.03.2019 Rádiomagnetofón pre potreby MŠ*     zmluva
04.03.2019 Predeľovacia stena pre MŠ     zmluva
04.03.2019 Nábytok pre MŠ     zmluva
04.03.2019 Didaktické pomôcky pre MŠ*     zmluva
04.03.2019 Didaktické pomôcky pre MŠ_26*     zmluva
  Február      
27.02.2019 Vypracovanie projektovej dokumentácie “Obnova vnútornej elektroinštalácie v 5 kuchyniach pri ZŠ v Komárne“ zápisnica    
27.02.2019 Galéria z dreva pre potreby MŠ s VJM v Novej Stráži zápisnica    
27.02.2019 Celoplošná deratizácia mesta Komárno na rok 2019 zápisnica    
27.02.2019 Čistenie lapačov tuku pre školské jedálne na rok 2019/2020 II. zápisnica    
27.02.2019 Zabezpečenie a organizácia vybraných činností v rámci 28. Komárňanských dní v roku 2019 II. zápisnica    
07.02.2019 Výtvarné a pracovné potreby pre MŠ *     zmluva
07.02.2019 Vysávače pre potreby MŠ *     zmluva
07.02.2019 Učebné pomôcky a nábytok pre potreby MŠ *     zmluva
07.02.2019 Kuchynský robot pre výdajňu stravy v MŠ *     zrusené
07.02.2019 Dotykový Tablet s príslušenstvom pre potreby MŠ *     zmluva
 04.02.2019 Aktualizácia projektovej dokumentácie “Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ Komenského v Komárne“ zápisnica    
 04.02.2019 Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie kamenných prvkov NKP – Dôstojnícky pavilón v Komárne zápisnica    
 04.02.2019 Nákup notebookov s príslušenstvom pre potreby Mestského zastupiteľstva zápisnica    
 04.02.2019 Vypracovanie projektovej dokumentácie „Rekonštrukcia strešnej konštrukcie NKP – Dôstojnícky Pavilón trakt Dunajského krídla“ zápisnica    
04.02.2019 Aktualizácia projektovej dokumentácie “Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ Móra Jókaiho v Komárne s VJM zápisnica    
  Január      
 24.01.2019 Zabezpečenie a organizácia vybraných činností v rámci 28. Komárňanských dní v roku 2019     zrusené
24.01.2019 Čistenie lapačov tuku pre školské jedálne na rok 2019 a 2020      zrusené
 07.01.2019 Potraviny pre školské jedálne - Pekárenský tovar a čerstvé pečivo  zápisnica