MESTO

TURIZMUS


2020

ROK 2020

zverejnenie výzva na predkladanie cenovej
ponuky
vyhodnotenie objednávka zmluva
  August      
07.08.2020 Koberce*     zmluva
03.08.2020 Mini telocvičňa pre MŠ* protokol    
03.08.2020 Elektronika pre MŠ*     zmluva
  Júl      
30.07.2020 Cyklostojany zápisnica    
17.07.2020 Rozvoj oddychovej zóny – Mŕtve rameno Váhu v Komárne zápisnica    
01.07.2020 Rozšírenie verejného osvetlenia pred obytným domom na Staničnej ul. v Komárne zápisnica    
  Jún      
30.06.2020 Kúpa a dodanie traktorovej kosačky a krovinorezov

zápisnica,

dodatok

   
24.06.2020 Elektronický systém právnych informácií- ASPI*     zmluva
24.06.2020 Rekonštrukcia budovy MŠ ul. Františkánov v Komárne - rozšírenie kapacít škôlky zrušenie    
24.06.2020 Vypracovanie projektovej dokumentácie Cyklotrasa na ulici Rákócziho v Komárne zápisnica    
19.06.2020 Elektronický systém právnych informácií* protokol    
  Máj      
13.05.2020 Pozemná dezinsekcia proti komárom v roku 2020 zápisnica    
13.05.2020 Optimalizácia nákladov za distribúciu elektrickej energie zápisnica    
13.05.2020 Celoplošná deratizácia mesta Komárno na rok 2020_II zápisnica    
  Apríl      
24.04.2020 Úprava spevnených plôch - Komárno, Nová Stráž, Kava zápisnica    
24.04.2020 Ucelená oprava chodníkov v meste Komárno zápisnica    
24.04.2020

Výstavba retardéru na Ostrove sv. Alžbety v Komárne

zápisnica    
24.04.2020 Dodanie troch dátových sád digitálnych ortofotomáp a licencie pre použitie pre mesto Komárno zápisnica    
24.04.2020 Odstránenie havarijného stavu vnútornej kanalizácie zápisnica    
24.04.2020 Obnova ihriska na Ul. slobody pri Žihadielku a basketbalového ihriska pri kaplnke na VII. sídlisku v Komárne zápisnica    
24.04.2020 Vypracovanie projektovej dokumentácie Prestavba priesečnej križovatky Ul. E. B. Lukáča a Ul priateľstva a rozšírenie časti Ul. priateľstva zápisnica    
24.04.2020 Komárno - colnica_cesta I/64 zmena organizácie dopravy, objekt zmena verejného osvetlenia zápisnica    
24.04.2020 Výmena kanalizácie budovy MsÚ - Hlavný vstup, javisko zápisnica    
  Marec      
05.03.2020 Zabezpečenie a organizácia celomestských slávností mesta Komárno v rokoch 2020, 2021 a 2022 zápisnica    
05.03.2020 Výmena brán na kontajnerovom stanovisku na ul. Eötvösa zápisnica    
05.03.2020 Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie vstupného portálu NKP - Župný dom v Komárne zápisnica    
05.03.2020 Rekonštrukcia fasády budovy Župného domu v Komárne zápisnica    
05.03.2020 Oprava a údržba verejného osvetlenia v meste Komárno 2020 zápisnica    
05.03.2020 Obnova telocvične SPARTACUS Komárno zápisnica    
05.03.2020 Dodávka zapestovaných priesad muškátov ťahavých na rok 2020 zápisnica    
05.03.2020 Celoplošná deratizácia mesta Komárno na rok 2020

zápisnica

zrušenie

   
05.03.2020 Obnova kontajnerového stanovišťa na Gazdovskej ul. 12,14,16,18 v Komárne zápisnica    
05.03.2020 Športové potreby pre MŠ Lodná*     zmluva
05.03.2020 Didaktické pomôcky pre MŠ Lodná*     zmluva
  Február      
25.02.2020 Kontajnery na separovaný odpad*     zmluva
19.02.2020 Nákup kontajnerov na separovaný odpad* protokol    
10.02.2020 Kancelársky nábytok do ŠJ Komenského* protokol    
04.02.2020 Pracovné náradie a ochranné pracovné prostriedky pre potreby MsÚ – Komunálny odbor zápisnica    
  Január      
07.01.2020 Radar s príslušenstvom a montážou na stĺp verejného osvetlenia zápisnica