MESTO

TURIZMUS


2020

ROK 2020

zverejnenie výzva na predkladanie cenovej
ponuky
vyhodnotenie objednávka zmluva
  December      
21.12.2020 Miluj a chráň oba brehy Dunaja! zrušené    
18.12.2020 Didaktické hry MŠ Nová Stráž* zrušené    
17.12.2020 Didaktické pomôcky pre MŠ Mederčská* zrušené    
17.12.2020 Audit 2020 zápisnica    
16.12.2020 Kancelárske potreby*     zmluva
15.12.2020 Hračky pre MŠ*     zmluva
14.12.2020 Dodávka a výmena rádiostaníc zápisnica    
10.12.2020 Výtvarné pomôcky pre MŠ*     zmluva
09.12.2020 Kancelársky nábytok pre MŠ*     zmluva
09.12.2020 Detské hracie prvky MŠ Františkánov zápisnica    
09.12.2020 Dodávka zapestovaných, kvitnúcich sadeníc VIOLA x Wittrockiana zápisnica    
08.12.2020 Stolné počítače pre Matričný úrad zápisnica    
08.12.2020 Kancelárske vybavenie a elektronika pre oddelenieživotného prostredia -prenesená štátna správa -OŽP zápisnica    
04.12.2020 Vybudovanie fit parku - medziblokový priestor Ul. bubnová a Ul. hviezdna, príloha zrušené    
02.12.2020 Nábytok pre MŠ Mederčská*     zmluva
01.12.2020 Notebook a multifunkčná tlačiaren pre MŠ Ul. mieru*     zmluva
01.12.2020 Nákup repasovaných osobných počítačov pre potreby MsÚ zápisnica    
01.12.2020 Didaktické hry pre Mš*     zmluva
  November      
30.11.2020 Rozšírenie  kamerového  systému  v miestach  detských ihrísk a vblízkosti základných škôl zápisnica    
26.11.2020 Búranie oplotenia a vybudovanie spevnenej plochy zápisnica    
23.11.2020 Servisné práce počítačov a tlačiarní v školských zariadeniach v pôsobnosti Mesta Komárno zápisnica    
23.11.2020 Umývačka riadu pre MŠ*     zmluva
23.11.2020 Kancelársky nábytok pre MŠ s VJM Vodná* protokol    
23.11.2020 Výchovno vzdelávacie pomôcky pre MŠ Ul. mieru*     zmluva
23.11.2020 Rekonštrukcia budovy MŠ Františkánov - rozšírenie kapacít škôlky zápisnica    
23.11.2020 Výrub, dovoz, osadenie anásledné odstránenie vianočného stromčeka zápisnica    
20.11.2020 Realizácia slávnostnej svetelnej výzdoby zápisnica    
20.11.2020 Klasické detské ležadlo pre MŠ*     zmluva
18.11.2020 Projektová dokumentácia obnovypriestorov a fasády Kasárenskej budovy v Pevnosti Komárno zápisnica    
18.11.2020 Kancelársky počítač pre MŠ Ul. Eötvösa 48*     zmluva
16.11.2020 Zakúpenie chladničky pre MŠ*     zmluva
12.11.2020 Učebné pomôcky pre MŠ Nová Stráž*     zmluva
11.11.2020 Nákup kontajnerov*     zmluva
11.11.2020 Reštaurovanie vstupného portálu NKP – Župný dom v Komárne zápisnica    
11.11.2020 Viacúčelové ihrisko – výmena ochrannej siete zápisnica    
11.11.2020 Rekonštrukcia kontajnerových stanovíšť vo vybraných lokalitách mesta zápisnica    
04.11.2020 Výchovno vzdelávacie pomôcky pre MŠ Nová Stráž* protokol    
  Október      
27.10.2020 Obnova časti budovy dôstojníckeho pavilónu v Komárne - 1NP časť A zápisnica, dodatok    
21.10.2020 Dodávka  implementačných  služieb  auditu  informačnej bezpečnosti zápisnica    
20.10.2020 Chladnička pre MŠ Ul. mieru 16* protokol    
20.10.2020 Zakúpenie gumených dosiek pod detské ihrisko pre MŠ Eötvösa* protokol    
20.10.2020 Hydroizolácia strechy so zateplením na MŠKomárno – Nová Stráž zápisnica    
15.10.2020 Didaktické pomôcky pre MŠ K. Kacza 33*     zmluva
13.10.2020 Poistenie majetku Mesta Komárno zrušenie    
12.10.2020 Detské plavecké potreby*     zmluva
09.10.2020 Učebné pomôcky - MŠ Mederčská*     zmluva
09.10.2020 Športové potreby pre MŠ Lodná*     zmluva
08.10.2020 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre objekt „Zberný dvor Komárno“ zápisnica    
  September      
28.09.2020 Kancelárske potreby pre CVČ*     zmluva
28.09.2020 Výtvarné a kreatívne potreby pre CVČ*     zmluva
28.09.2020 Plavecké potreby pre deti - CVČ* protokol    
25.09.2020 Výchovno vzdelávacie pomôcky a zariadenie*     zmluva
23.09.2020 Elektronika pre MŠ Komárno - Nová Stráž*     zmluva
21.09.2020 Učebné pomôcky pre deti - MŠ s VJM Komárnomi Kacza*     zmluva
18.09.2020 Zakúpenie výtvarného a pracovného materiálu pre MŠ Lodná 1*     zmluva
18.09.2020 Výtvarné potreby pre MŠ - Mederčská ul. 38* protokol    
16.09.2020 Didaktické pomôcky pre MŠ s VJM Ul. františkánov č. 20*     zmluva
14.09.2020 Výtvarné a administratívne potreby pre MŠ Ul. mieru*     zmluva
11.09.2020 Výtvarné potreby pre MŠ Eötvösa ul.64*     zmluva
11.09.2020 Reproduktor* protokol    
09.09.2020 Rekonštrukcia objektov futbalového klubu TJ Dynamo Nová Stráž zápisnica    
07.09.2020 Výchovno vzdelávacie pomôcky a zariadenie protokol    
07.09.2020 Reproduktor* protokol    
07.09.2020 Gymnastická zostava*     zmluva
07.09.2020 Didaktické pomôcky*     zmluva
  August      
27.08.2020 Zber, odvoz a likvidácia biologicky rozložiteľných odpadov z výdajných školských jedální zápisnica    
27.08.2020 Vypracovanie PD - Cyklotrasa Rákócziho zápisnica    
27.08.2020 Revitalizácia športového areálu na Alžbetinom ostrove zápisnica    
27.08.2020 Poskytnutie pracovnej zdravotnej služby (PZS) zápisnica    
27.08.2020 Prístrešok pre bicykle - Cyklobox zápisnica    
21.08.2020 Dodávka služieb auditu informačnej bezpečnosti zrušenie    
21.08.2020 Cyklostojany zápisnica    
07.08.2020 Koberce*     zmluva
03.08.2020 Mini telocvičňa pre MŠ* protokol    
03.08.2020 Elektronika pre MŠ*     zmluva
  Júl      
30.07.2020 Cyklostojany zápisnica    
17.07.2020 Rozvoj oddychovej zóny – Mŕtve rameno Váhu v Komárne zápisnica    
01.07.2020 Rozšírenie verejného osvetlenia pred obytným domom na Staničnej ul. v Komárne zápisnica    
  Jún      
30.06.2020 Kúpa a dodanie traktorovej kosačky a krovinorezov

zápisnica,

dodatok

   
24.06.2020 Elektronický systém právnych informácií- ASPI*     zmluva
24.06.2020 Rekonštrukcia budovy MŠ ul. Františkánov v Komárne - rozšírenie kapacít škôlky zrušenie    
24.06.2020 Vypracovanie projektovej dokumentácie Cyklotrasa na ulici Rákócziho v Komárne zápisnica    
19.06.2020 Elektronický systém právnych informácií* protokol    
  Máj      
13.05.2020 Pozemná dezinsekcia proti komárom v roku 2020 zápisnica    
13.05.2020 Optimalizácia nákladov za distribúciu elektrickej energie zápisnica    
13.05.2020 Celoplošná deratizácia mesta Komárno na rok 2020_II zápisnica    
  Apríl      
24.04.2020 Úprava spevnených plôch - Komárno, Nová Stráž, Kava zápisnica    
24.04.2020 Ucelená oprava chodníkov v meste Komárno zápisnica    
24.04.2020

Výstavba retardéru na Ostrove sv. Alžbety v Komárne

zápisnica    
24.04.2020 Dodanie troch dátových sád digitálnych ortofotomáp a licencie pre použitie pre mesto Komárno zápisnica    
24.04.2020 Odstránenie havarijného stavu vnútornej kanalizácie zápisnica    
24.04.2020 Obnova ihriska na Ul. slobody pri Žihadielku a basketbalového ihriska pri kaplnke na VII. sídlisku v Komárne zápisnica    
24.04.2020 Vypracovanie projektovej dokumentácie Prestavba priesečnej križovatky Ul. E. B. Lukáča a Ul priateľstva a rozšírenie časti Ul. priateľstva zápisnica    
24.04.2020 Komárno - colnica_cesta I/64 zmena organizácie dopravy, objekt zmena verejného osvetlenia zápisnica    
24.04.2020 Výmena kanalizácie budovy MsÚ - Hlavný vstup, javisko zápisnica    
  Marec      
05.03.2020 Zabezpečenie a organizácia celomestských slávností mesta Komárno v rokoch 2020, 2021 a 2022 zápisnica    
05.03.2020 Výmena brán na kontajnerovom stanovisku na ul. Eötvösa zápisnica    
05.03.2020 Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie vstupného portálu NKP - Župný dom v Komárne zápisnica    
05.03.2020 Rekonštrukcia fasády budovy Župného domu v Komárne zápisnica    
05.03.2020 Oprava a údržba verejného osvetlenia v meste Komárno 2020 zápisnica    
05.03.2020 Obnova telocvične SPARTACUS Komárno zápisnica    
05.03.2020 Dodávka zapestovaných priesad muškátov ťahavých na rok 2020 zápisnica    
05.03.2020 Celoplošná deratizácia mesta Komárno na rok 2020

zápisnica

zrušenie

   
05.03.2020 Obnova kontajnerového stanovišťa na Gazdovskej ul. 12,14,16,18 v Komárne zápisnica    
05.03.2020 Športové potreby pre MŠ Lodná*     zmluva
05.03.2020 Didaktické pomôcky pre MŠ Lodná*     zmluva
  Február      
25.02.2020 Kontajnery na separovaný odpad*     zmluva
19.02.2020 Nákup kontajnerov na separovaný odpad* protokol    
10.02.2020 Kancelársky nábytok do ŠJ Komenského* protokol    
04.02.2020 Pracovné náradie a ochranné pracovné prostriedky pre potreby MsÚ – Komunálny odbor zápisnica    
  Január      
07.01.2020 Radar s príslušenstvom a montážou na stĺp verejného osvetlenia zápisnica