MESTO

TURIZMUS


25. zasadnutie MZ

Videozáznam z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne zo dňa 27. októbra 2016 konaného v mimoriadnom terníne.

Program zasadnutia a predostreté materiály nájdete TU.

 

 

 

- krá -