MESTO

TURIZMUS


32. zasadnutie MZ

32. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne sa konalo dňa 20. apríla 2017.

Kvôli nedostatočnému počtu poslancov sa nakoniec rokovanie nekonalo.

Program zasadnutia nájdete TU.

 

 

- krá -