MESTO

TURIZMUS


7. zastupiteľstvo - pokračovanie (VIDEO)

7. zasadanie mestského zastupiteľstva v Komárne bolo zahájené 16. apríla 2015 a nakoľko sa nepodarilo zasadanie ukončiť, pokračovalo 23. apríla. Najviac diskutovanou témou zasadania bola budúcnosť prevádzky parkovacieho systému mesta. Dnes platí mesto firme prevádzkujúcej parkovací systém mesačný poplatok 8.200 EUR bez DPH. Ak bude mesto ochotné predĺžiť zmluvu, ktorá končí v roku 2016 na nasledujúce 3 roky, navrhla firma zníženie tohto poplatku do konca platnosti zmluvy na 5.500 EUR bez DPH mesačne a na nasledujúce tri roky na 3.500 EUR bez DPH mesačne. Väčšina prítomných bola proti predĺženiu zmluvy a navrhli výber firmy ktorá bude vykonávať údržbu parkovacích automatov prostredníctvom výberového konania verejnou súťažou. O zmene zmluvy sa nakoniec nehlasovalo, predkladateľ materiál stiahol z rokovania.
Poslanci zastupiteľstva rozhodli o osude 176 tisíc EUR, ktoré boli určené na komplexnú obnovu niektorého úseku mestskej komunikácie. Z dvoch návrhov - ul. Meštianskej na sedmičke alebo Lehárovej ulice v starom meste nakoniec vyhrala prvá. Poslanci sa uzniesli aj na tom, že z týchto peňazí sa pripraví aj projekt na komplexnú opravu Eötvösovej ulice, kde sa uvažuje o približne 4 etapách, teda obnova ulice v celej dĺžke bude trvať cca 4 roky.
Rozhodnutie padlo aj vo veci zníženia počtu liniek mestskej hromadnej dopravy, kde bolo mesto nútené z dôvodu intenzívneho využívania taxíkov obyvateľmi pristúpiť k týmto zmenám.
Pozrite si videozáznam z celého zasadania v nezostrihanej podobe.

Program zasadania si môžete pozrieť TU.

-krá-