MESTO

TURIZMUS


9. zasadnutie MZ - KOMVaK

Mestské zastupiteľstvo v Komárne zasadalo 18. júna 2015 po deviaty krát.
Jedinou témou mimoriadneho zasadnutia bola situácia v mestskej firme spravujúcej vodovody a kanalizačnú sieť mesta KOMVaK. Najdôležitejším a najviac očakávaným bodom programu bolo odvolanie doterajších členov vedenia spoločnosti a vymenovanie nových. Na návrh poslancov Dávida Kovácsa a Františka Rajkóa hlasovali poslanci o troch kandidátoch na post člena predstavenstva spoločnosti verejne.
Výsledok hlasovania bol nasledovný:
Zsolt Balogh - 23 hlasov
Ladislav Domonkos - 21 hlasov
Jozef Jarábek - 4 hlasy
Viktor Olláry (pôvodný predseda predstavenstva) - 13 hlasov
Csaba Vágó - 10 hlasov

Program zasadnutia a predostreté materiály nájdete TU.

 

-krá-, -dr-