MESTO

TURIZMUS


Americký lektori v Komárne

(18. 7. 2009) Viceprimátorka Éva Hortai prijala na neformálnom stretnutí vo veľkej zasadačke mesta mladých ľudí z USA a Austrálie. Hostia budú v nasledujúce tri týždne pracovať v regióne ako lektori anglického jazyka v rámci programu „Anglicky učiace sa dediny“  Úspešný prgram sa v našom regióne udomácnil pred desiatimi rokmi. Toho roku ho už po jedenástykrát usporiadal Komárňanský meštiansky klub pod vedením pána Imre Andruskó. Doteraz sa do projektu zapojilo cca 6500 záujemcov o štúdium anglického jazyka. Vyučovania sa konali obvykle v deviatich až desiatich obciach. No bol aj taký rok keď až 26 obcí prijalo ľudí túžiacich sa po učení anglického jazyka. Spolu sa uvedeného projektu zúčastnilo asi 60 obcí nášho regiónu. Cieľom programu je zdokonaľovať sa v anglickom jazyku, rozvíjať slovnú zásobu a v neposlednom rade zistiť na akej úrovni je jednotlivec schopný komunikovať v angličtine. Kurzy nie sú len o výučbe, ale dôležitým cieľom je aj, aby vyučujúci a žiaci kurzov na spoločných programoch spoznali kultúru, zvyky, životný štýl toho druhého. V rámci stretnutia predstavila viceprimátorka Éva Hortai hosťom mesto Komárno, život v našom meste. Po otázkach lektorov smerované viceprimátorke sa lektori jednotlivo predstavili, podelili sa o svoje pocity s pobytu na Slovensku. Lektorom prajeme dobrú prácu a mnoho pozitívnych zážitkov!

 

Po kliknutí na obrázok si môžete pozrieť galériu k článku!