MESTO

TURIZMUS


Bolo obnovené Centrum voľného času

Centrum voľného času je inštitúcia, ktorá má v Komárne už dlhoročnú tradíciu. Vyše 50 rokov sa snaží zaujať svojou širokou ponukou mládež aj dospelých Komárna.
V roku 1955-56 vznikol Okresný dom pionierov a mládeže, a od tej doby prechádza práca s mladými veľkými zmenami. Snahou bolo zaujať novými spontánnymi  aktivitami na využívanie voľného času, špecifikované do troch okruhov - na propagáciu činnosti na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni. Pôsobiskom bolo viacero objektov - Partyzánsky dom Karola Šmidkeho na ul G.Steinera, Historický Dom Timoteus, Mariánum, MŠ Eotvosa, a napokon budova na Rozmarínovej ulici, odkiaľ sa teraz presťahovala do priestorov budovy na Nám. generála Klapku č. 7.
Centrum voľného času má celkom 515 klientov: z toho 478 detí a 37 dospelých, 11 zamestnancov, 7 pedagógov, a 4 THP pracovníkov.
Jeho činnosť je veľmi bohatá,  zastrešuje 30 naplánovaných záujmových útvarov v štyroch oddeleniach, ako sú napr. jazykové útvary a hry, športové útvary, tanečné útvary, Kluby pre matky s deťmi, Montessori klub, Drobček, KUckó, BabaMamagym, kreatívna Odysea mysle a tohtoročnou novinkou je technické vzdelávanie deti v krúžku Legománia.
Práca s deťmi je síce náročná, ale krásna, zaujímavá, podnetná, a toto je aj hlavné motto zariadenia, ktoré nanovo slávnostne otvorilo svoje brány na Nám. gen. Klapku 27.4.2017 o 14.00 a víta svojich klientov v krásnych priestoroch. Za pomoci Mesta Komárno, ktoré prispieva na jeho činnosť ročne 136 700 eur,  sa nasťahovali do rekonštruovaných priestorov, aby sa s ešte väčším zanietením venovali voľnočasovým aktivitám malých i veľkých.
Náklady,  spojené s presťahovaním CVČ do týchto nových priestorov činia 22 269,97a boli čerpané z Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2017 z programu Školstvo – CVČ.
Prestavba administratívnej budovy na priestory CVČ
Stavebné úpravy, ktoré prispejú k obnove budovy a k zvýšeniu kapacity sociálnych zariadení, pozostávajú:
-  z búrania a domurovania priečok a otvorov v priečkach po vybúraní niektorých oceľových zárubní, ( zmena dispozície miestností)
- z výmeny podlahových krytín , dlažby, obklady, laminátové parkety
- výmena zadných garážových vrát na nové vchodové dvere,
- obnovy  a vytvorenie hygienických  miestností,
- nátery a maľby vnútorných stien a stropov v celom objekte,
-  Staré nevyhovujúce svietidlá a vypínače vymenené.
- opravy vnútornej kanalizácie a vodovodu
-opravy vykurovacieho systému
- výmena kanalizačných prípojok vo dvore a nové napojenie na verejnú kanalizáciu
cena prác bolo 65 650, 27 euro spolu s DPH.Ďalšie fotografie nájdete tu: https://www.facebook.com/varosihivatal/