MESTO

TURIZMUS


Bude obnovený veľký bazén v plavárni

Počas jesene bude obnovený veľký plavecký bazén v mestskej plavárni a na 7. sídlisku. Od decembra ho opäť môžu využívať tak plavci, ako aj vodný pólisti. Rekonštrukciu bazéna hradilo mesto Komárno z vlastného rozpočtu v hodnote 150 tisíc eúr. Bazén bude o niečo hlbší, ako starý, ktorý sa už bohužiaľ nedal opraviť, muselo sa pristúpiť k výmene celého telesa.

Mestská organizácia Comorra Servis, ktorá prevádzkuje mestské športoviská  požiadala mestské zastupiteľstvo o ďalšiu dotáciu vo výške 60 tisíc eúr, aby sa počas rekonštrukcie mohlo vymeniť aj podlahové kúrenie a ďalšie práce súvisiace s opravou bazéna.

Toto je už druhá väčšia investícia do krytej plavárne za ostatné roky, nakoľko pred dvomi rokmi bol obnovený menší výukový bazén, opravili strechu budovy a vymenili okná, nainštalovali nový systém na čistenie vody, bolo tiež obnovené podlahové kúrenie okolo malého bazéna a bolo namontované nové osvetlenie celkovo za cca. 85 tisíc eúr.

Samospráva mesta sa bude snažiť pomôcť športovým klubom preklenúť obdobie rekonštrukcie bazéna, aby mohli tréningy naďalej pokračovať podľa bežného harmonogramu.