MESTO

TURIZMUS


Budeme mať novú cestu pre cyklistov

(30. 6. 2009) Na námestie generála Klapku prišla početná skupina cyklistov. Ich cesta vedie z Bratislavy do Budapešti. Cieľom cesty je stretnúť sa s partnermi a možnými budúcimi partnermi a v osobnom kontakte odpovedať na otázky týkajúce sa obcí a miest v súvislosti s programom cezhraničnej spolupráce. Reč je o programe cezhraničnej spolupráce Maďarsko - Slovensko, ako pokračovania programu INTERREG, ktorý s podporou Európskej únie poskytuje finančné prostriedky na uskutočnenie projektov v rokoch  2007-2013. Kvalita  projektu a enormný záujem žiadateľov priviedol Spoločný odborný sekretariát programu na myšlienku prejsť na bicykloch aspoň časť prihraničných oblastí. Dôležitou zastávkou bolo práve Komárno kde sa uskutočnila aj tlačová beseda, kde vedúci projektu informovali verejnosť o skúsenostiach z prvého kola, a o výzve 2. kola programu. Pre naše mesto odznela aj radostná informácia: s podporou projektu sa vybuduje cyklistická cesta spájajúca mestá Komárnoa Komárom. Cesta povedie od Mŕtveho ramena Váhu do Monoštorskej pevnosti. Na tlačovke bola prítomná aj viceprimátorka Éva Hortai, ktorá privítala cyklistov v mene mesta a poďakovala za podporu, vďaka ktorej sa bude naše mesto bohatšie.