MESTO

TURIZMUS


Dotazník

Vážení občania Mesta Komárnomesto Komárno v rámci prípravy dodatku ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Komárno sa obracia na  Vás s prosbou o spoluprácu. Vyplnením dotazníka sa máte možnosť zapojiť do samotného procesu komunitného plánovania. Dotazník je anonymný. Údaje z vyplnených dotazníkov budú použité výlučne pre potreby spracovania Dodatku ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Komárno.

Za Váš čas, strávený vyplnením  dotazníka, Vám ďakujeme a tešíme sa na našu ďalšiu spoluprácu.

Dotazník nájdete tu.