MESTO

TURIZMUS


Čiastočná uzávierka Ulice biskupa Királya

Mesto Komárno Vás s úctou informuje, že od 28.8.2017 pred obnovou miestnej komunikácie na  ul. Biskupa Királya (úsek od ul. Záhradnícka – ul. Špitálska) pokračujú práce výmeny verejného plynovodu a prípojok. Práce zabezpečuje investor SPP – Distribúcia , a.s.. Práce budú prebiehať za čiastočnej uzávierky miestnej komunikácie. Parkovanie na ul. B. Királya  bude obmedzené počas trvania stavebných prác. 
Dočasné dopravné značenia osádza a obmedzenie premávky počas stavebných  prác  riadi zhotoviteľ stavby .
Žiadame vodičov cestných motorových vozidiel, aby sledovali   dočasné dopravné značenia umiestnené na miestnej komunikácii zhotoviteľom a neparkovali na ul. Biskupa Királya, aby nedošlo k zbytočným nepríjemnostiam a pokutám za porušenie pravidiel cestnej premávky. 
Nakoľko na tomto úseku budú vykonané zemné práce, je nutné počítať s priestorovými obmedzeniami pri prejazde touto cestou, preto odporúčame zvoliť si inú dopravnú trasu resp. naplánovať si cestu s určitou časovou rezervou.
V nutných prípadoch bližšie informácie za SPP-Distribúcia a.s. vám môže poskytnúť koordinátor prác Ing. Dana Kováčová, tel.: 0917 647 811 resp. na mieste stavby vedúci zhotoviteľa ŠIPS, s.r.o. Zlaté Moravce.
Žiadame Vás o trpezlivosť počas vykonávania týchto prác. Za pochopenie ďakujeme.