MESTO

TURIZMUS


Infomácie pre občana po novom

Informovanie občanov o činnosti mesta, samosprávy či úradu patrí medzi základné povinnosti samosprávy. Zmena informačného systému mesta prináša mnohé vylepšenia týkajúce sa transparentného fungovania mesta Komárno. V článku by sme Vám radi priblížili možnosti získania informácií v novom systéme.
   Kde teda na webovej stránke mesta hľadať informácie o rozpočte, faktúrach, objednávkach, zmluvách alebo o činnosti samosprávy?

V ľavom stĺpci pod menu sa nachádza ikona – banner „eGOV zverejnenie“, ktorý obsahuje všetky informácie zverejňované priamo z informačného systému mesta. Nachádzajú sa tu nasledujúce položky: Úvod, Administratívne členenie, Občania, Samospráva, Rozpočet a Nápoveda.

   V bode „Administratívne členenie“ máte možnosť získať úplný zoznam ulíc mesta Komárno.

   Bod „Občania“ obsahuje najrôznejšie štatistické informácie o počte obyvateľov s aktuálnymi a presnými číslami, úbytok a prírastok obyvateľov, počet obyvateľov členený podľa veku, pohlavia, ulíc, mien alebo priezvisk a podľa dátumu narodenia.

   Bod „Samospráva“ obsahuje informácie o zverejnení objednávok, faktúr a zmlúv mesta. Nakoľko v novom informačnom systéme pracuje mesto od 1. januára 2017, nachádzajú sa tu informácie od tohto dátumu. Ak hľadáte staršie informácie, v hornej časti tejto webovej stránky sa nachádza odvolávka – link na starú stránku, kde sú zverejnené údaje pred 1. januárom 2017.

 

Ako posledný je bod „Rozpočet“, ktorý má položky Príjmy rozpočtu, Výdavky rozpočtu a Programový rozpočet. Položky je možné ďalej rozklikať a získať presné informácie k jednotlivým kapitolám.

   Určite je potrebné spomenúť, že nový systém zverejňovania je koncipovaný rovnakým vzhľadom, princípom vyhľadávania, triedenia informácií a tlače. Ovládanie je intuitívne, prehľadné, s využitím všeobecne používaných ikon. Informácie sú zverejňované automaticky vložením do informačného systému mesta, bez ľudského zásahu, najneskôr nasledujúci deň. Akákoľvek možnosť manipulácie alebo pozmeňovania je teda úplne vylúčená.
   Dnes ponúkané možnosti zverejnenia je samozrejme možné podstatne rozšíriť. Ako príklad, čo všetko môže mesto publikovať cez tento portál, si môžete pozrieť na obrázku na konci článku. Je to záležitosť rozšírenia licenčnej zmluvy.
Otvárajú sa úplne nové možnosti získavania informácií ako pre samosprávu, tak aj pre občana. Môžeme bez obáv vyhlásiť, že mesto plní jeden zo základných sľubov primátora – zvýšenie transparentnosti činnosti mesta.

    Mesto Komárno od 1. januára 2018 zavádza aj nový spôsob publikácie materiálov a činnosti zastupiteľstva, rady a jednotlivých komisií. Doteraz používaný spôsob publikácie materiálov na CD/DVD mesto mení na plne elektronický.

    Ak teda chcete získať informácie o činnosti samosprávy a jej orgánov, v ľavom stĺpci je umiestnený banner „Zastupiteľstvo Komárno“, ktorý obsahuje tieto informácie. Zásadnou zmenou pre občana je možnosť prihlásiť sa na odber noviniek, čo znamená, že občan bude o každom zasadnutí orgánov samosprávy mailom informovaný v zákonnom termíne. Okrem oznámenia o konaní bude občanovi doručený aj program a miesto zasadnutia. Stránka obsahuje tiež informácie o jednotlivých poslancoch, údaje o ich účasti na zasadaniach a o hlasovaní k jednotlivým bodom programu. Okrem toho majú poslanci na tomto portáli možnosť publikovať svoje články, svoj volebný program, a získavať spätnú väzbu od občanov.

 

Elektronizácia v tomto prípade prináša rozhodne krok vpred. Ako pre samosprávu, tak pre občana.

Prehľad možností systému eGov zverejňovanie: