MESTO

TURIZMUS


Informácia pre občanov - pomoc pri nakupovaní

Vzhľadom na vyhlásený mimoriadny stav na území Slovenskej republiky, Mesto Komárno žiada obyvateľov, ak potrebujú pomoc pri nakupovaní  resp.  pokiaľ majú vedomosť o starých, chorých alebo osamelých spoluobčanov, ktorí potrebujú pomoc pri nakupovaní, aby kontaktovali Mestský úrad Komárno v čase od 8.00 -15.00 na tel. č. 035/2851311 alebo 035/2851344.