MESTO

TURIZMUS


Informácie ohľadne pretekov Bridgestone 44. Medzinárodn

1. organizátor:  Bežecký spolok Európa v Komárome (KEFE)
2. Dátum konania pretekov  22.apríl 2018 (nedeľa)
3. Štart pretekov: 12.00 hod, - od Športovej haly v Komárome (MR).(Czuczor  Gergely u. 65)
4. Dôležité je, aby  ten, kto sa chce zúčastniť pretekov, čo najskôr podal elektronickú prihlášku  a následne zaplatil štartovné (do       10. apríla!). V tomto prípade zabezpečí pre seba bezproblémové prevzatie štartovného čísla a balíčka. Štartovné balíčky sa         budú odovzdávať  21. apríla 2018 medzi 12.00 a 16.00 hodinou a 22. apríla 2018 medzi 8,00 a 10.00 hod. v Športovej hale v Komárome (MR)
5. Registrácia na mieste je možná len v sobotu, 21. apríla 2018 medzi 12.00–16.00 hodinou v Športovej hale v Komárome (MR). Tu je potrebné v hotovosti zaplatiť aj štartovné. V tomto prípade však organizátori nemôžu poskytnúť tričko pre pretekára.
6. Elektronickú prihlášku môžete podať na stránke: https://www.darktiming.hu/kefe/login
7.  V tomto roku od 10,00 sa uskutoční  aj "Mini KK" pre škôlkárov a žiakov ZŠ
8. Propozície súťaže nájdete aj na stránke Mesta Komárno: www.komarno.sk