MESTO

TURIZMUS


Informácie v súvislosti s testovaním

V Komárne sa počas pracovného týždňa dá otestovať antigénovým testom na troch mobilných odberných miestach. Samospráva vytvorí ďalšie testovacie miesta počas najbližšieho víkendu v sobotu aj nedeľu. Odberné miesta budú na tých istých miestach, ako boli minulú jeseň okrem jedného, v priestoroch na Okružnej ceste testovanie nebude. Vzhľadom na chladné zimné počasie testovacie miesta nebudú ani v exteriéri, avšak na týchto miestach (Manta – stredisko rýchlostnej kanoistiky a Nová Stráž) bude zabezpečené testovanie vo vnútorných priestoroch.  

Testovanie bude prebiehať v oboch dňoch od 8:00 do 19:00 hod., okrem obedňajšej prestávky, ktorá bude trvať od 13:00 do 14:00 hod.

Obyvatelia budú každú hodinu informovaní prostredníctvom webovej stránky mesta o čakacích dobách na jednotlivých miestach. Informovať sa môžu aj na tel. čísle 159. Odporúčame každému, predtým ako sa vyberie na testovanie, aby sa informoval, a tak vyhol zbytočnému čakaniu.

Obyvateľov budeme naďalej priebežne informovať. Vláda nám opäť dala veľmi krátky čas na zorganizovanie tejto akcie, ale samospráva urobí všetko pre to, aby každý mal možnosť sa dať otestovať.