MESTO

TURIZMUS


Interpelácie

Odpovede na interpelácie poslancov, ktoré odzneli na 8. zasadnutí MZ v Komárne, dňa 27. júna 2019:

• Zsolt Feszty (NEKA) , Príloha

 

Odpovede na interpelácie poslancov, ktoré odzneli na 5. zasadnutí MZ v Komárne, dňa 14. marca 2019:

• Mgr. Imre Andruskó (Most-Híd)

 

Odpovede na interpelácie poslancov, ktoré odzneli na 3. zasadnutí MZ v Komárne, dňa 31. januára 2019:

• Mgr. Imre Andruskó (Most-Híd)

• PhDr. Imre Knirs (SMK)

• Mgr. Károly Less (SMK)

• Ing. Peter Korpás (NEKA)

 

Odpovede na interpelácie poslancov, ktoré odzneli na 2. zasadnutí MZ v Komárne, dňa 20. decembra 2018:

• Mgr. Imre Andruskó (Most-Híd)

• PhDr. Imre Knirs (SMK)

• Ing. Peter Korpás (NEKA)

• Mgr. Károly Less (SMK)

• MUDr. Anton Marek (NEKA)

 

Odpovede na interpelácie poslancov, ktoré odzneli na 43. zasadnutí MZ v Komárne, dňa 13. septembra 2018:

• Mgr. Imre Andruskó (Most-Híd)

• JUDr. Éva Hortai (Most-Híd)

• Mgr. Károly Less (NEKA)

• MUDr. Anton Marek (NEKA)

• Ing. Béla Szabó (MKP)

 

Odpovede na interpelácie poslancov, ktoré odzneli na 41. zasadnutí MZ v Komárne, dňa 10. mája 2018:

• Mgr. Imre Andruskó (Most-Híd)

• PhDr. Imre Knirs (NEKA)

• Mgr. Károly Less (NEKA)

• Ing. Béla Szabó (MKP)

 

Odpovede na interpelácie poslancov, ktoré odzneli na 38. zasadnutí MZ v Komárne, dňa 14. februára 2018:

• Zsolt Feszty (SMK - vystúpil)

• Ing. Konštantín Glič (NEKA)

• JUDr. Margit Keszegh (SKN)

• Mgr. Károly Less (NEKA)

• MUDr. Anton Marek (NEKA)

• Ing. Béla Szabó (MKP)

 

Odpovede na interpelácie poslancov, ktoré odzneli na 37. zasadnutí MZ v Komárne, dňa 14. decembra 2017:

• Zsolt Feszty (SMK - vystúpil)

• MUDr. Attila Horváth (NEKA)

• Mgr. Károly Less (NEKA)

• Ing. Béla Szabó (MKP)

 

Odpovede na interpelácie poslancov, ktoré odzneli na 36. zasadnutí MZ v Komárne, dňa 9. novembra 2017:

• Mgr. Imre Andruskó (Most-Híd)

• MUDr. Attila Horváth (NEKA)príloha

• Mgr. Károly Less (NEKA)

• Ing. Béla Szabó (MKP)

 

Odpovede na interpelácie poslancov, ktoré odzneli na 35. zasadnutí MZ v Komárne, dňa 10. októbra 2017:

• Mgr. Imre Andruskó (Most-Híd)

• MUDr. Bastrnák Tibor (Most-Híd)

• JUDr. Štefan Bende (NEKA)

• Ing. Konštantín Glič (NEKA)

• MUDr. Attila Horváth (NEKA)

• MUDr. Szilárd Ipóth (Most-Híd - vystúpil)

• Mgr. Károly Less (NEKA)

• MUDr. Anton Marek (NEKA)

• Ing. František Rajko (NEKA)

 

Odpovede na interpelácie poslancov, ktoré odzneli na 34. zasadnutí MZ v Komárne, dňa 22. júna 2017:

• Mgr. Imre Andruskó (Most-Híd)

• Ing. Béla Szabó (MKP)

príloha

 

Odpovede na interpelácie poslancov, ktoré odzneli na 33. zasadnutí MZ v Komárne, dňa 18. mája 2017:

• Zsolt Feszty (SMK - vystúpil)

• Ing. Konštantín Glič (NEKA)

• Ing. Peter Korpás (SMK - vystúpil)

• Ing. Ján Vetter (SKN)

 

Odpovede na interpelácie poslancov, ktoré odzneli na 30. zasadnutí MZ v Komárne, dňa 9. marca 2017:

• Mgr. Imre Andruskó (Most-Híd)

 

Odpovede na interpelácie poslancov, ktoré odzneli na 24. zasadnutí MZ v Komárne, dňa 3. novembra 2016:

• MUDr. Bastrnák Tibor (Most-Híd)

• Ing. Konštantín Glič (NEKA)

• JUDr. Éva Hortai (Most-Híd)

• Mgr. Károly Less (NEKA)

• MUDr. Attila Horváth (NEKA)

 

Odpovede na interpelácie poslancov, ktoré odzneli na 23. zasadnutí MZ v Komárne, dňa 8. septembra 2016:

• Ing. Konštantín Glič (NEKA)

• JUDr. Éva Hortai (Most-Híd)

• MUDr. Attila Horváth (NEKA)

• Ing. Béla Szabó (MKP)

 

Odpovede na interpelácie poslancov, ktoré odzneli na 22. zasadnutí MZ v Komárne, dňa 7. júla 2016:

• Mgr. Károly Less (NEKA)

• Mgr. Imre Andruskó (Most-Híd)

 

Odpovede na interpelácie poslancov, ktoré odzneli na 20. zasadnutí MZ v Komárne, dňa 26. mája 2016:

• JUDr. Éva Hortai (Most-Híd)

• MUDr. Attila Horváth (NEKA)

• Ing. Peter Korpás (SMK)

• Dávid Kovács (NEKA)

• Mgr. Károly Less (NEKA)

• Ing. František Rajkó (NEKA)

• Ing. Béla Szabó (SMK)

• JUDr. Tamás Varga

• MUDr. Tibor  Bastrnák (Most-Híd)

• Mgr. Gajdáč Ondrej (NEKA)

• Mgr. Imre Andruskó (Most-Híd)

• Ing. Glič Konstantín (NEKA)

 

Odpovede na interpelácie poslancov, ktoré odzneli na 17. zasadnutí MZ v Komárne, dňa 17. marca 2016:

• Mgr. Ondrej Gajdáč (NEKA)

• MUDr. Attila Horváth (SKN)

• Ing. Peter Korpás (SMK)

• Mgr. Károly Less (NEKA)

• MUDr. Anton Marek (NEKA)

 

Odpovede na interpelácie poslancov, ktoré odzneli na 16. zasadnutí MZ v Komárne, dňa 11. februára 2016:

• Mgr. Imre Andruskó (Most-Híd)

• Ing. Peter Korpás (SMK)

• Mgr. Károly Less (NEKA)

 

Odpovede na interpelácie poslancov, ktoré odzneli na 15. zasadnutí MZ v Komárne, dňa 21. januára 2016:

• Mgr. Imre Andruskó (Most-Híd)

• MUDr. Bastrnák Tibor (Most-Híd) - mellékletek: 1, 2, 3

• Mgr. Ondrej Gajdáč (NEKA)

• MUDr. Attila Horváth (SKN)

 

Odpovede na interpelácie poslancov, ktoré odzneli na 14. zasadnutí MZ v Komárne, dňa 10. decembra 2015:

• Mgr. Imre Andruskó (Most-Híd)

• JUDr. Štefan Bende (NEKA)

• Mgr. Ondrej Gajdáč (NEKA)

• Ing. Glič Konštantín (NEKA)

• Mgr. Less Károly (NEKA)

• MUDr. Anton Marek (NEKA) - príloha: 1

 

Odpovede na interpelácie poslancov, ktoré odzneli na 13. zasadnutí MZ v Komárne, dňa 12. novembra 2015:

• Mgr. Imre Andruskó (Most-Híd)

• MUDr. Tibor Bastrnák (Most-Híd)

• Mgr. Ondrej Gajdáč (NEKA)

• MUDr. Szilárd Ipóth (Most-Híd)

• Ing. Ján Vetter (SKN)

• Ing. Peter Korpás (SMK)

• Mgr. Károly Less (NEKA)

• MUDr. Anton Marek (NEKA)

• Ing. Béla Szabó (SMK) - prílohy: 1, 2

• JUDr. Tamás Varga (Most-Híd)

 

Odpovede na interpelácie poslancov, ktoré odzneli na 12. zasadnutí MZ v Komárne, dňa 24. septembra 2015:

• Mgr. Imre Andruskó (Most-Híd) (prílohy: 1, 2, 3)

• Mgr. Ondrej Gajdáč (NEKA)

• Dávid Kovács Dávid (SKN)

• Ing. Peter Korpás (SMK)

• Mgr. Károly Less (NEKA)

• MUDr. Szilárd Ipóth (Most-Híd)

• Ing. Ján Vetter (SKN)

 

Odpovede na interpelácie poslancov, ktoré odzneli na 11. zasadnutí MZ v Komárne, dňa 30. júla 2015:

• Mgr. Imre Andruskó (Most-Híd)

• Dávid Kovács (SKN)

• JUDr. Éva Hortai (Most-Híd)

• PaedDr. József Kiss Péntek (SKN)

• Ing. Konštantín Glič (NEKA)

• Mgr. Károly Less (NEKA)

 

Odpovede na interpelácie poslancov, ktoré odzneli na 10. zasadnutí MZ v Komárne, dňa 25. júna 2015:

• Mgr. Imre Andruskó (Most-Híd)

• MUDr. Anton Marek (NEKA)

• MUDr. Attila Horváth (SKN)

• JUDr. Štefan Bende (NEKA)

• JUDr. Margit Keszegh (SKN)

• Mgr. Károly Less (NEKA)

• JUDr. Tamás Varga (Most-Híd)

 

Odpovede na interpelácie poslancov, ktoré odzneli na 9. zasadnutí MZ v Komárne, dňa 18. júna 2015:

• MUDr. Szilárd Ipóth (Most-Híd)

 

Odpovede na interpelácie poslancov, ktoré odzneli na 8. zasadnutí MZ v Komárne, dňa 21. mája 2015:

• Mgr. Imre Andruskó (Most-Híd)

• JUDr. Éva Hortai (Most-Híd)

• MUDr. Szilárd Ipóth (Most-Híd)

• Ing. Konštantín Glič (NEKA)

• Mgr. Károly Less (NEKA)

• Ing. Peter Korpás (SMK)

• JUDr. Štefan Bende (NEKA)

• JUDr. Tamás Varga (Most-Híd)

• Ing. Ján Vetter (SNK)

 

Odpovede na interpelácie poslancov, ktoré odzneli na 7. zasadnutí MZ v Komárne, dňa 16. apríla 2015:

• Mgr. Imre Andruskó (Most-Híd)

• MUDr. Anton Marek (NEKA)

• MUDr. Tibor Bastrnák (Most-Híd)

• Mgr. György Batta (Most-Híd)

• Ing. Zoltán Bujna (SNK)

• JUDr. Éva Hortai (Most-Híd)

• MUDr. Szilárd Ipóth (Most-Híd)

• Ing. Peter Korpás (SMK)

• JUDr. Tamás Varga (Most-Híd)

 

Odpovede na interpelácie poslancov, ktoré odzneli na 6. zasadnutí MZ v Komárne, dňa 26. marca 2015:

• Mgr. Imre Andruskó (Most-Híd)

• MUDr. Anton Marek (NEKA)

• Ing. Ján Vetter (SKN)

• Ing. Konštantín Glič (NEKA)

• JUDr. Tamás Varga (Most-Híd)

 

Odpovede na interpelácie poslancov, ktoré odzneli na 4. zasadnutí MZ v Komárne, dňa 12. marca 2015:

• Mgr. Imre Andruskó (Most-Híd)

• MUDr. Tibor Bastrnák (Most-Híd)

• Mgr. Ondrej Gajdáč (NEKA)

• JUDr. Éva Hortai (Most-Híd)

• JUDr. Tamás Varga (Most-Híd)