MESTO

TURIZMUS


Jubileum Ilony Kustyán

(1. 12. 2009) V uplynulých dňoch oslávila šesťdesiate narodeniny zástupkyňa riaditeľa Gymnázia Hansa Selyeho Ilona Kustyán. Pri tejto príležitosti ju na radnici pozdravili primátor Tibor Bastrnák, viceprimátorka Éva Hortai a prednosta úradu Péter Kovács. Ilona Kustyán je mimoriadne pyšná na školu, kde pracuje – ako povedala – gymnázium navštevuje mnoho nadaných študentov, a často majú toľko úspešných žiakov na súťažiach, že na ne musia chodiť s autobusom. Ďalej je pyšná, lebo Gymnázium Hansa Selyeho sa podľa výsledkov stala najlepšou strednou školou VÚC. Vďaka tomu a kvalitnému učiteľskému zboru navštevujú školu študenti aj zo vzdialenejších kútov republiky. Veľkou oporou je pre ňu jej rodina, ktorá jej pomáha zvládať neľahkú prácu. Pedagogička, ktorá skončila ako učiteľka maďarčiny a latinčiny má nesmierne rada svoje mesto, Komárno. Prejeme veľa zdravia a mnoho nadaných študentov!

 Po kliknutí na obrázok si môžete pozrieť galériu k článku!