MESTO

TURIZMUS


Školské zariadenia mesta otvárajú

Od 1. júna (pondelok) otvárajú školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno (materské školy, základné školy, školské kluby, zariadenia školského stravovania)

 

Rozhodnutie nájdete : TU