MESTO

TURIZMUS


Komárno sa môže dostať z tzv. „čiernej listiny“

Od januára nadobudne účinnosť novela zákona, vďaka ktorej sa Komárno môže dostať z tzv. „čiernej listiny“.  A tak od začiatku  roka bude opäť možné získavať podporu prostredníctvom úspešných verejných a európskych tendrov.

Prípad sa datuje do roku 2014, kedy došlo k zameškaniu zo strany vtedajšieho vedenia mesta. Mestský úrad nahlásil nových pracovníkov do Sociálnej poisťovne s niekoľkohodinovým omeškaním.  Bolo skonštatované porušenie zákona zo strany mesta aj napriek tomu, že mesto zaplatilo príspevky za zamestnancov od prvého okamihu. Nakoniec inšpektorát práce uložil mestu pokutu vo výške 2 000 eur a mesto sa dostalo na tzv. čiernu listinu, a preto nemohlo žiadať o granty. S odvolaním sa na zákon je do dnešného dňa v platnosti zákaz na obdobie 5 rokov. 

Začiatkom roka by sa to malo zmeniť. Parlament nedávno prijal novelu zákona o nelegálnom zamestnávaní, ktorá nadobudne účinnosť od januára 2018 – informovali o tom parlamentní poslanci Tibor Bastrnák (Most – Híd ) a Vladimír Matejička (Smer). Ako uviedli, proces sa snažili podporiť prostredníctvom rôznych rokovaní proti neoprávnenému postihovaniu Komárna. Keď o pozmeňujúcom návrhu zákona hlasovali po treťom čítaní, dostala sa do právnej novely stať o takzvanom „ všeobecnom pardone“. Novela zákona opäť otvára Komárnu veľké príležitosti – uviedli parlamentní poslanci z nášho regiónu. 

Čierna listina už Komárnu spôsobila vážne ťažkosti, aj keď sa vedenie snažilo minimalizovať škody. Samotné mesto sa nemohlo uchádzať o žiadne granty, ale vždy, keď to bolo možné, pokúšal sa podávať žiadosti na získanie finančnej pomoci prostredníctvom mestských organizácií, spoločností alebo združení. Viceprimátor Béla Keszegh  poukázal na to, že kvôli spomínanému zákazu utrpelo mesto viaceré škody. Prišlo napríklad o dva už získané granty, čo znamenalo, že  šmahom ruky prišlo o zhruba 2 milióny eur na rozvoj mesta. Neuskutočnila sa rekonštrukcia budovy mestskej polície a ani peniaze určené na obnovu budovy Centra voľného času sa nakoniec do Komárna nedostali. 

„V januári konečne dostaneme zelenú, veríme, že v priebehu niekoľkých týždňov kladne vyhodnotia našu žiadosť. Teraz už môžeme hľadieť vpred, konečne sa môžeme uchádzať o finančné prostriedky z rôznych grantov, ktorých vyhlásenie starostlivo sledujú naši osobitne určení úradníci. Chystáme materiály k viacerým výzvam a urobíme všetko preto, aby sme do Komárna priniesli čo najviac prostriedkov z vonka”– zdôraznil viceprimátor Béla Keszegh.