MESTO

TURIZMUS


Komisia pre digitalizáciu a transparentnosť

Dávid Kovács  - predseda komisie

 

Krisztián Piller - člen odborník

Bc. Adrián Marcinkó - člen odborník

Zoltán Wurczell - člen odborník

Jozef Múcska - člen odborník

András Belucz - člen odborník

Tibor Fonód - člen odborník

Krisztián Kertai - člen odborník

Ing. Andrej Jančó - člen odborník

 

 

Dátum Program Prezenčka Zápisnica
2019      
09.05.2019 PDF PDF PDF
04.04.2019 PDF PDF PDF
07.03.2019 PDF PDF PDF
 04.02.2019  v zápisnici  PDF  PDF