MESTO

TURIZMUS


Komisia pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch

Mgr. Ildikó Bauer  - predseda komisie

 

Ing. Péter Korpás - člen poslanec

Ing. Igor Štumpf - člen odborník

József Pohlmüllner - člen odborník

Juraj Kovács - člen odborník

František Vas - člen odborník

Viktor Demin - člen odborník

Mgr. Örs Orosz - člen odborník

Zoltán Wurczell - člen odborník

 

 

Dátum Program Prezenčka Zápisnica
2019      
19.02.2019 PDF PDF PDF
15.01.2019  PDF  PDF  PDF