MESTO

TURIZMUS


Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové

Mgr. György Batta - predseda komisie


MUDr. Anton Marek - člen poslanec
Nataša Hosnédlová - člen odborník
Renáta Valentová (Uhrínová) - člen odborník
Ing. Tibor Pint - člen odborník
Erika Forroová- člen odborník
JUDr. Leila Baštrnáková - člen odborník
Zoltán Kollár - člen odborník
Márta Pálinkás - člen odborník

Dátum Program Zápisnica Voľné byty
2015
18.02.2015 PDF PDF PDF
30.03.2015 PDF PDF PDF
04.05.2015 PDF PDF PDF
10.06.2015 PDF PDF PDF
14.07.2015 PDF PDF
 
07.09.2015 PDF PDF PDF
12.10.2015 PDF PDF PDF
23.11.2015 PDF PDF  
2016
25.01.2016 PDF PDF PDF
29.02.2016 PDF PDF PDF
25.04.2016   PDF  
27.04.2016   PDF  
11.05.2016 PDF PDF PDF
20.06.2016 PDF PDF PDF
07.09.2016 PDF PDF PDF
17.10.2016 PDF PDF PDF
21.11.2016 PDF PDF PDF
       2017
09.01.2017 PDF PDF  
20.02.2017 PDF PDF  
20.03.2017 PDF PDF PDF
03.05.2017 PDF PDF PDF
05.06.2017 PDF PDF PDF
11.09.2017 PDF PDF  PDF
23.10.2017 PDF PDF PDF
27.11.2017 PDF PDF PDF
       2018
22.01.2018 PDF   PDF  
26.02.2018 PDF PDF  
16.04.2018 PDF PDF  
04.06.2018 PDF PDF PDF
27.08.2017 PDF PDF PDF
24.09.2018 PDF PDF   PDF
07.11.2018 PDF  PDF