MESTO

TURIZMUS


Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové

Mgr. György Batta - predseda komisie

 

JUDr. Margit Keszegh - člen poslanec

MUDr. Anton Marek - člen poslanec

Mgr. Hedviga Polgárová - člen odborník

Silvia Lévaiová - člen odborník

PhDr. Adriana Lengyelová - člen odborník

Marta Horecká - člen odborník

Mária Hajabácsová - člen odborník

Ing. Mgr. Martin Reičičiar ,MBA - člen odborník

 

 

Dátum Program Prezenčka Zápisnica
2019      
26.08.2019 PDF PDF PDF
11.07.2019 PDF PDF PDF
06.05.2019 PDF PDF PDF
18.02.2019 PDF PDF PDF
14.01.2019  PDF  PDF  PDF