MESTO

TURIZMUS


Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové

Mgr. György Batta - predseda komisie

 

JUDr. Margit Keszegh - člen poslanec

MUDr. Anton Marek - člen poslanec

Mgr. Hedviga Polgárová - člen odborník

Silvia Lévaiová - člen odborník

PhDr. Adriana Lengyelová - člen odborník

Marta Horecká - člen odborník

Mária Hajabácsová - člen odborník

Ing. Mgr. Martin Reičičiar ,MBA - člen odborník

 

 

Dátum Program Prezenčka Zápisnica
2019      
14.10.2019 PDF PDF PDF
26.08.2019 PDF PDF PDF
11.07.2019 PDF PDF PDF
06.05.2019 PDF PDF PDF
18.02.2019 PDF PDF PDF
14.01.2019  PDF  PDF  PDF