MESTO

TURIZMUS


Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové

Mgr. György Batta - predseda komisie

 

JUDr. Margit Keszegh - člen poslanec

MUDr. Anton Marek - člen poslanec

Mgr. Hedviga Polgárová - člen odborník

Ing. Katarína Dubányová - člen odborník

PhDr. Adriana Lengyelová - člen odborník

Marta Horecká - člen odborník

Mária Hajabácsová - člen odborník

Ing. Mgr. Martin Reičičiar ,MBA - člen odborník

 

 

Dátum Program Zápisnica
2021    
06.09.2021 v zápisnici PDF
14.06.2021 v zápisnici PDF
03.05.2021 v zápisnici PDF
2020    
23.11.2020 v zápisnici PDF
12.10.2020 v zápisnici PDF
31.08.2020 v zápisnici PDF
08.06.2020 v zápisnici PDF
04.05.2020 v zápisnici PDF
20.01.2020 v zápisnici PDF
2019    
02.12.2019 PDF PDF
11.11.2019 PDF PDF
14.10.2019 PDF PDF
26.08.2019 PDF PDF
11.07.2019 PDF PDF
06.05.2019 PDF PDF
18.02.2019 PDF PDF
14.01.2019  PDF  PDF

 

Nápln práce Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové